Venstre vil skape et levende Sandnes

– Venstre har ambisjoner for Sandnes, og vil ta Sandnes framover. Vi kjemper for at innbyggerne skal ha frihet til å leve det livet de ønsker, samtidig som vi tar vare på hverandre og naturen. Sandnes skal være en kommune der alle føler seg sett og velkommen, forteller Julian Osorio, ordførerkandidat for Sandnes Venstre.

Ønsket om å være med å gjøre en forskjell, gi folk mer makt over egne liv og troen på at samarbeid fører til de beste løsningene for innbyggerne er noe av det som driver Julian inn mot valget.

Julian Osorio, ordførerkandidat for Sandnes Venstre

En bedre skole

Julian er opptatt av at Sandnes skal være en kommune for alle, uansett bakgrunn. Utdanning er nøkkelen for en skapende og bærekraftig framtid. Han trekker derfor frem skole som et av sine valgløfter.

– Venstre vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon. Vi skal ha en skole der alle elever opplever mestring, og jobbe for at lærerne skal få høyere lønn og mer fleksibilitet. Venstre har tillit til lærerne. Lærere skal få lov til å være lærere, sier Osorio.

Osorio har selv jobbet som lærer og har sett det presset kollegaene føler på. En presset situasjon der de utøver forskjellige yrkesgrupper samtidig. For han er det viktig at lærerne får mer frihet til hvordan de vil drive undervisning, og mer tid til å følge elevene opp, både faglig og sosialt.

Ta vare på naturen

Julian snakker varmt om Sandnes. Han trekker frem naturen, og gode turmuligheter i kommunen.

– Naturen er viktig både for miljøet, men også for folkehelsen. Venstre vil stanse naturtapet i kommunen. Slik at både vi, og generasjonene som kommer etter oss får nyte grøntområdene, forteller Osorio.

Det gleder han at Sandnes er en by i vekst, men det er viktig at infrastrukturen ikke går på bekostning av naturen.
– Sandnes skal vokse på en ansvarlig måte som tar vare på naturen, samtidig som det gjør naturen lettere tilgjengelig for alle, sier Osorio

Lett å bli glad i Sandnes

Selv har Julian en periode bak seg i kommunestyret i Sandnes, og ønsker å engasjere seg videre for Sandnes sine innbyggere i den kommende valgperioden. Nå vil han være med videre for å fortsette å kjempe for enkeltmenneskets frihet.

– Sandnes er en mangfoldig by, med et mangfoldig tilbud av aktiviteter. Da jeg flyttet til Sandnes, følte jeg meg umiddelbart velkommen. Det er lett å bli glad i både byen, i folkene og fellesskapene. Jeg vil være med å ta Sandnes framover, og gjøre livet lettere for de som sliter. Jeg har ambisjoner for Sandnes, forteller Osorio.

Et rikt kulturliv

Osorio har store ambisjoner for kulturlivet i Sandnes.
– Vi er en by med mye mangfold, og da må vi også ha et mangfoldig kulturtilbud. Venstre vil sikre flere bevilgninger til kulturbransjen, og lage en egen kulturplan for kommunen. Vi vil også ha en plan for gatekunst slik at innbyggerne i Sandnes møter på kunst når de er ute og går i byen, forteller Osorio med et smil om munnen. Han er brennende opptatt av kultur, idrett og frivillighet.

Et grønt og skapende næringsliv

I Sandnes har vi et spirende næringsliv. Venstre vil gjøre det enklere for små bedrifter å drive og etablere seg i kommunen.

– Det skal bli enklere å være gründer. Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser i kommunen. Det vil bidrar til både velferd og verdiskaping, forteller Osorio.

– Skal vi få til et levende sentrum ved Langgadå og Vågen må vi sikre gode rammevilkår. Både for utelivsbransjen, men også for andre næringer. Vi skal være en attraktiv by å drive næring i, og en attraktiv by å besøke.

f.v. Susanna Aske Bredenbakk (2.kandidat), Julian Osorio (ordførerkandidat) og Frank A. Hansen (3.kandidat)

Et godt kollektivtilbud og mangfoldig opplæringstilbud

Avslutningsvis drar Osorio frem noe som påvirker alle, nemlig kollektivtransport.
Det skal være enkelt å reise innad i Sandnes, men også til Sandnes fra nabokommunene. Venstre vil ha flere bussavganger mellom de ulike bydelene og sentrum, samt flere bysykler i kommunen slik det blir lettere for folk å la bilen stå, sier Osorio.

Osorio påpeker at det er viktig å stemme Venstre både i kommunen og fylket. Sandnes Venstre har flere navn på fylkestingslista. Det er fylkeskommunen som har blant annet ansvar for kollektivtransport, videregående opplæring og veier. Alle disse områdene er viktige for innbyggernes hverdag.

Fylkespolitikerne har også innvirkning på de videregående skolene i Sandnes. Her viser også Osorio til at fylkespolitikerne til Venstre har spilt en viktig rolle for Sandnes.

Les også: 6 gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget

– Det var Rogaland Venstre som sikret at kuttene som var lagt inn i forskerlinja på Sandnes videregående skole ikke ble gjennomført. I tillegg ble også kuttene i linjene musikk, dans og drama ved Vågen videregående fjernet takket være Rogaland Venstre. Vi heier på et mangfoldig skoletilbud, avslutter Osorio.

Ønsker du en grønn framtid med frihet for alle?
Da bør du stemme Venstre i både kommunevalget og fylkesvalget. Godt valg!

Se hvem som stiller til valg for Sandnes Venstre.

Les mer om hva vi skal jobbe for de neste 4 årene.

Bli med på laget!