Våre valgløfter

Mona Hauglid

Arendal er preget av optimisme. Morrow Batteries, Norse Atlantic Airways, Tall Ships Races og Arendalsuka viser for hele Norge hvordan en liten by kan ta på seg store oppgaver.

I jubileumsåret kunne vi valgt å skue tilbake, men vi velger å se fremover. Arendal markerer seg og dette gir grobunn til mer optimisme. Dette ønsker vi i Arendal Venstre å bygge videre på. Det er nå vi skal gire opp og ta mulighetene som kommer!

Om fire år…

  • er Arendal en god kommune å vokse opp i. Det er god kvalitet i barnehager og skoler fordi vi har prioritert oppvekstsektoren og etablert en robust og fremtidsrettet skolestruktur. Hjelpeapparatet rundt barna og familien er styrket, og oppfølgingen gjennom de første årene er bedre enn noen gang.

 

  • er Arendal Norges beste kommune på økosystembasert vern av natur, både på land og i Raet nasjonalpark.

  • har Arendal etablert og tatt i bruk et naturbudsjett for kommunen og nedbygging av natur er sterkt redusert. Arendal har også blitt en foregangskommune på restaurering av natur.

  • har Arendal et godt tilbud til ungdom. Kulturkammeret har gode vilkår, ungdommen har sosiale møteplasser i hele kommunen, og det er gode tilbud til fysisk aktivitet for alle. Arendal kommune er foregangskommune i forebygging av rusmisbruk og er til stede for alle som treng hjelp ut av rus.

  • er det lettere å ta klimavennlige valg i hverdagen fordi vi har et sammenhengende kollektivtilbud der ferge og buss er integrert, og vi har tatt i bruk ny teknologi for bedre mobilitet for alle i kommunen, inkludert elektriske bysykler.

  • er det etablert grønne bedrifter i Norges største sirkulære industripark (Eyde Material Park). Det er gode vilkår for gründere og tjenesteleverandører i kommunen fordi vi har sørget for at grønne og innovative løsninger har fått en sjanse når kommunen er innkjøper og fordi Arendal er Norges beste vertskommune for grønne bedrifter.

  • er Arendal Norges mest attraktive tilflyttingskommune med tilgang på gode og varierte boliger, både for eie og til leie, og et attraktivt fritids og kulturtilbud. Vi har lykkes med å integrere de nye tilflytterne til kommunen.

  • har vi en sentrumsplan som tar vare på historien og som ser fremover. Det er forutsigbare rammer for næringsdrivende og utbyggere, og det er etablert flere frodige og grønne lunger og møteplasser for alle. Kanalen i sentrum er igangsatt, om ikke ferdiggjort, og den er fullfinansiertes eksternt.

  • gir Arendal kommune et godt helse- og omsorgstilbud til de som trenger det. Vi har et godt samarbeid med Sørlandet sykehus og samarbeider både om kompetansetilgang og helsetjenester. Arendal er foregangskommune på aktivt samarbeid med pårørende.

  • har Arendal kommune en robust økonomi til de neste utfordringene vi da står overfor.

Hvis vi får være med å bestemme!