Venstre skal ta Ringerike framover!

I en verden som endrer seg raskt, og med store utfordringer foran oss, trenger vi handlekraftige løsninger. Venstre ønsker å ta Ringerike fremover. Derfor prioriterer vi skole, klima og natur, gode helse- og omsorgstjenester, og støtte til næringslivet.

Vi tar styringen og setter kursen mot en kommune som skaper resultater. I Ringerike prioriterer Venstre skolen, for vi vet at den er nøkkelen til en trygg fremtid. Vi vil gi lærere og elever den motivasjonen de fortjener. Skal vi skape verdens beste skole, må skolen organiseres bedre, og de ansatte i skolen må lyttes til i politiske beslutninger. Lærere må bruke mindre tid på byråkrati, og mer tid på undervisning.

Vi tror på fremtiden, og det er våre elever som skal lede an i kampen mot globale utfordringer som klimakrisen.

For å bekjempe klimaendringene må vi gjøre grønne valg enklere for alle. Venstre vil ha mer miljøvennlig transport, og derfor går vi til valg på et bedre og billigere busstilbud. Vi ønsker å gjøre det enklere og rimeligere for folk i Ringerike å komme seg rundt, samtidig som vi oppfordrer til grønne transportalternativer som ikke skader vår vakre natur.

Miljøet er vår lidenskap, og vi bryr oss om naturen rundt oss. Venstre vil stanse naturtapet i kommunen og ta vare på våre verdifulle naturområder. Vi må handle nå for å sikre at kommende generasjoner også kan nyte godt av den fantastiske naturen vi er så heldige å ha. Sammen kan vi bevare og beskytte våre lokale skatter.

Et trygt og nært helse- og omsorgstilbud er viktig for Venstre. Alle skal få rask hjelp når de trenger det, og våre eldre skal møtes med en verdig eldreomsorg. Ringerike Venstre er opptatt av valgfrihet, og for oss er det brukernes trygghet og behov som er viktig, ikke hvem som eier og driver tilbudet.

Vi ser også på kommunen som en drivkraft for norsk næringsliv. Venstre vil være en støttespiller og tilrettelegger for vekst og utvikling. Den grønne omstillingen er avhengig av et innovativt næringsliv, og vi er her for å hjelpe deg med å realisere dine drømmer. Med en kommune som er serviceinnstilt og tilbyr veiledning og assistanse, vil vi sammen skape nye arbeidsplasser og drive økonomisk fremgang.

Vi må ta Ringerike fremover. Stem Venstre ved neste valg for å få en kommune som er dedikert til å levere resultater. Vi ser fram til å skape en bedre kommune sammen med deg!

Stem Venstre for å ta Ringerike framover!

Bli med på laget

Ta kontakt med lokallagsleder Helge Grundstad: [email protected]