Hei førstegongsveljar

Kommunestyre- og fylkestingsvalet er din moglegheit til å påverka Time og Rogaland si framtid. Me håper du nyttar deg av moglegheita. Me treng fleire unge inn i lokalpolitikken for å forme framtidas Time. Bruk røysteretten din, og stem gjerne Venstre.

Time kommune er ein god kommune å veksa opp og bu i, men Venstre veit at Time kan bli enda betre. Venstres ambisjon er å gjere Time grønare, friare og meir levande.

Lurar du på kva Venstre vil jobbe for i Time dei neste 4 åra? Då kan du lese valprogrammet vårt her.

På lista vår finner du fleire unge kandidatar.

Stem ungt og stem Venstre,

Godt valg!

 

Les også: 6 gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget