Nei takk til ideologiske eksperimenter fra AP og SV!

Fire på topp til valg for Stange Venstre: Fra Venstre Endre Krogsrud, Ottestad, Martine A. R. Hedemann, Stange, Cecilie Sætran-Chehade, Ottestad og Emil Paulsen, Vallset., Foto: Emil Paulsen
Av Stange Venstre ved listetopp Cecilie Sætran-Chehade, 2. kandidat Emil Paulsen, 3. kandidat Endre Krogsrud og 4. kandidat Martine A. R. Hedemann., Listetopper Stange Venstre.

Bjørnar Berntsen, leder i Ringsaker Arbeiderparti, hadde følgende hjertesukk i sitt debattinnlegg 11.8.23:

Høyresiden vil gjerne gjøre deg til kunde. Ikke bare på kjøpesenteret hvor du kan handle klær, sko og mobiltelefoner, men også når du trenger utdanning, sykehustjenester, sykehjemsplass og hjemmetjenester.

For de som har opplevd vareutvalget i Øst-Europa og Sovjetunionen før Berlin-murens fall, så blir dette en interessant sammenligning. All erfaring og forskning viser at konkurranse og mangfold gir bedre og billigere. Det gjelder like fullt for tjenester som for sko, klær, mat og telefoner.

AP og deres samarbeidspartner er i full gang med å svekke valgfrihet og bredd i tjenestetilbud i Norge. Det gjelder blant annet helse, utdanning og omsorgstjenester.

Fritt skole- og sykehusvalg, likebehandling av private og offentlige tilbydere av tjenester, er ordninger mange er blitt glad i og som nå er under avvikling med dagens regjering.

I økonomisk teori kalles det planøkonomi og i politikk for sentralstyring. Det sikrer at alle får samme tilbud og all erfaring tilsier at det over tid gir like dårlig snarere enn like bra tilbud til alle.

Hvorfor fikse noe, som ikke trenger å bli fikset? Ganske nøyaktig to år siden, etter åtte år med borgerlig regjering, ble det offentliggjort en undersøkelse av NRK hvor Norge Topper kåring over verdens beste helsevesener.

11 av de rikere landene i verden var sammenlignet og Norge hadde siden 2014 klatret fra 7. via en 4. plass i 2017 til å bli rangert som best i 2022. Høies kommenterte likevel at fortsatt var mye å forbedre spesielt på området psykiatri, rus og ved å redusere køer for behandling.

Dette er interessant i lys av debatten om mangfold i tjenestetilbudet. På disse tre nevnte områdene tror jeg de fleste vil si at det er spesielt viktig med et bredt og variert tilbud. Det er like mange psykiatriske diagnoser som det er mennesker som sliter.

Samtidig blir mange av de institusjonene som har best resultater i rusomsorg lagt ned, som følge av ideologiske forstillinger om at det kun skal bestilles fra offentlige institusjoner.

Vi ser det gang på gang at ideologi trumfer kunnskap og kvalitet på venstresiden i norsk politikk. Det går utmerket å skille på finansiering og produksjon av tjenester.

Det behøver ikke å være statens oppgave og produsere omsorgtjenester, like lite som vi ønsker at offentlig skal være eksklusiv tilbyder av sko, telefon og vaskemaskiner. Derimot kan det utmerket godt være statens oppgave å finansiere og kjøpe inn tjenestene, som tilbys oss innbyggere.

Vi er også blitt ganske vant til at det brukes illusjonistiske grep for å underbygge ideologi fra AP, når det er lite støtte å finne i empiri og fakta.

USA og Storbritannia har ekstremt ulike politiske systemer og offentlig finanser enn Norge. Sverige, Finland, Nederland og New Zealand ville være mer naturlig å sammenligne seg med.

Der har de høy grad av offentlig finansiering av helsevesenet og det er mellomstore land med god økonomi, som Norge.

De fleste har også en god blanding av offentlig og privat tilbud innen helse, omsorg og utdanning.

Modellen Arbeiderpartiet og SV prøver å selge velgerne, må vi østover og tilbake i tid eller til land vi helst ikke ønsker å ligne på for å finne maken til. I Venstre ønsker vi fokus på pasienten og ikke på systemet!