Det må være gratis å komme seg ut i skauen!

Foto: Ingun Herstad Hensel

Å bruke de flotte friluftsområdene vi har i vår kommune skal være gratis. Å komme seg ut i skog og mark er grunnlaget for god folkehelse, naturglede, inkludering, og hindre utenforskap.

 

For oss i Venstre har naturen en egenverdi og skal vi ta vare på framtida er det en forutsetning at barn og unge lærer seg og bruke og bli gald i skog og mark.

Det er det beste vernet vi kan gi.

I Oslo kan du parkere gratis for å komme deg ut i skog og mark for de har skjønt at i dette ligger god folkehelse.

Hva skjer her i Indre Østfold – her innføres det parkeringsavgift både opp til skansehytta og rundt Trømborgfjella.

Det å legge til rette for parkering ved de mest brukte friluftsområdene vi har enten det er i Spydeberg, ved Trømborg fjella eller i Askim bør være et kommunalt anliggende, kommunen bør dekke grunneiere sine utgifter for å holde disse parkeringsplasser i god stand både sommer og vinter.

Venstre er sikre på at fjerning av denne parkeringsavgiften er det viktigste og billigste enkelttiltaket Indre Østfold kommune kan gjøre for å bedre folkehelsen.

En inaktiv befolkning koster.

Det er frivilligheten som står på for å for å holde stier og gangveier oppe så vi andre kan gå på tur i skog og mark og kose oss. Her bør kommunen ta til vett og komme i dialog med grunneiere slik at parkeringen blir gratis.

Klarer Oslo det bør Indre Østfold kommune klare det.

Rita Sletner og Kjetil Andersen Indre Østfold Venstre.