Aktiv dødshjelp for sentrum

Følgende er leserbrev skrevet av Roger Granum, 3. kandidat til kommunestyret

Det er forsket mye på byers sentrumsdød og hva som er de viktigste årsakene til at bysentrene utarmes. Den aller viktigste dødsårsaken er etablering av bilbaserte kjøpesenter utenfor bykjernen. Og dette foreslår Senterpartiets ordførerkandidat nå at vi legger til rette for på Lillehammer.

Jon Grunde Roland (SP) foreslo i GD for noen dager siden at handelen på Strandtorget kan flytte til Hovemoen/Storhove, fordi det er mer flomsikkert og fordi E6-traseen nå endelig er bestemt lagt i tunnel utenom Strandtorget, utenom boligområdene på Busmoen og det verdifulle Lågendeltaet. Lillehammer får et nytt og viktig vegkryss lenger nord, på Storhove.

Et levende sentrum er også utfordret fra andre aktører. Internetthandel er en konkurrent som også kjøpesentrene merker. Ved å åpne for detaljhandel i Hovemoen, så vil det åpenbart være starten på et nytt bilbasert handelssentrum der. En kan ikke kreve at Strandtorget legger ned, noe som dessuten ville vært uhørt.

Eieren av Strandtorget har allerede vært ute og avkreftet at de har noen planer eller ønsker om å flytte. Han bekrefter også min egen superenkle forskning som tilsier at nærheten til E6 i liten grad utløser impuls-shopping for Strandtorget kjøpesenter.

Jeg har i flere år ukependlet på E6 og E18 tur/retur Kragerø, og jeg har null ganger følt trang til å stoppe på kjøpesenter langs ruta. Null ganger på 6 år. Hvis jeg hadde hatt hytte i Kragerø, ville jeg kanskje stoppet på et favorittsted på vegen for å handle mat. Men synet av et kjøpesenter utløser ingen trang hos meg til å kjøpe sykkel, gullringer eller klær eller hva det nå måtte være. Besøkene til et kjøpesenter er planlagt.

Det vil være behov for å fylle drivstoff eller lade bilen. Og trailersjåførene trenger et sted å hvile. Og mange som er på farten stopper for å få en rask matbit. En slik service-stasjon (Raststätte på tysk) kan vi kanskje tillate i nærheten av trafikkmaskinen vi får på Storhove. Det ødelegger ikke for sentrum.

Venstre sier nei til dagligvarehandel i Hovemoen. Venstre vil ikke ha nytt kjøpesenter på Storhove. Venstre er et sentrumsparti, – som kjenner betydningen av et attraktivt og levende sentrum.

Roger Granum, 3. kandidat, Lillehammer Venstre