Møt vår 6.kandidat Finnero Bustadmo

Foto: Roald Jungård

Finnero er 56 år, innflytter fra Harstad, og bosatt i Styrigrenda. Han har kultur og oppvekst som hjertesak. Kanskje kjenner du musikken hans?

Navn: Finnero Bustadmo

Alder: 56

Bosted: Styrigrenda

Yrke/stilling: Sjåfør

Hjertesak: Kultur og oppvekst

 

Hvorfor stiller du som listekandidat for Eidsvoll Venstre?

Jeg kommer opprinnelig ifra Harstad, der var jeg politisk aktiv og vet derfor hvor viktig det er å engasjere seg i lokalsamfunnet man lever i. Derfor ønsker jeg å bidra til stedsutvikling i Eidsvoll.

Hva er din viktigste sak?

Innenfor Kultur mener jeg at å bygge nytt kulturhus, bibliotek og kino som et flerbrukshus bør utredes med en mulighetsstudie.

Innenfor oppvekst mener jeg satsingen på Ung fritid er viktig.

Hva er den største utfordringen Eidsvoll har i årene fremover?

Jeg opplever at Eidsvoll har en rivende utvikling av utbygging og folkevekst. Dét å ivareta tilflyttere spesielt, å sørge for gode oppvekstsvilkår og integrering i samfunnet på alle plan kan bli utfordrende.

Har du et politisk forbilde?

Alle som engasjerer seg i lokalpolitikken.

Hva er dine interesser utenom politikken?

Jeg driver aktivt med musikk og kultur, synger og skriver tekst og musikk.

Eidsvoll Venstres valgliste 2023