Venstre vil ta Stange fremover!

Fra Venstre: Emil Paulsen, Vallset og Cecilie Sætran-Chehade, Ottestad., Foto: Privat
Av Emil Paulsen, 2. kandidat og Cecilie Sætran-Chehade, ordførerkandidat for Stange Venstre

Det er på ingen måte noen elendighetsbeskrivelse vi kommer med i vårt svar til Erik Kristiansen sitt leserinnlegg slik han påstår. Det er heller ikke slik at vi er under den tro at det er de samme folkene fra Arbeiderpartiet som har sittet helt siden 1923 fram til i dag, men det burde heller ikke være nødvendig for å kunne forvente en bedre utvikling i Stange enn det det har vært.

Det er mye som er bra i Stange. Det er også derfor hver av oss har valgt å bo og etablere oss i Stange kommune. Vi er glade i kommunen vår, men vi mener Stange har mye større potensial enn det vi ser i dag, derfor har vi engasjert oss i lokalpolitikken. Selv om mye er bra, er det likevel mye som kan bli bedre. Utviklingen går for sakte, men det kan hende at vi i Stange Venstre er litt mer utålmodige enn det Stange Arbeiderparti er.

Stange kommunes skoler gjør det bra faglig, trivselsundersøkelsene er derimot alarmerende. Stange Venstre vil gjøre Stangeskolen til den beste i Innlandet både faglig OG sosialt. For å oppnå dette er vi avhengige av å gi elever større spillerom og de ansatte større fagmiljø. Vi trenger at elevene møter et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de kan stole på som kan bidra til å hindre mobbing, forebygge og oppdage elever som sliter i en tidlig fase. Realiteten i dag er at vi får færre av disse viktige ressursene, når 10 ikke-pedagogiske stillinger forsvinner, slik Arbeiderpartiet har sørget for. Vi må sikre en forsvarlig økonomisk ramme for skolen og da kan vi ikke tviholde på en skolestruktur som ikke er tilpasset dagens situasjon med fallende elevtall på en rekke skoler. Vi snakker stadig med lærere som etterlyser de samme grepene.

Stange Venstre ønsker en mer næringsvennlig og serviceinnstilt kommune. Saksbehandlingstiden må gå raskere og hjelpe fram de som vil skape nye arbeidsplasser. Kommunens behandling av Kraftriket er et godt eksempel på dette. Når veletablerte bedrifter kastes ut av kommunens lokaler og dermed flytter ti arbeidsplasser ut av kommunen, kan ikke Stange kommune skryte på seg å være næringsvennlig. At Arbeiderpartiets ordførerkandidat Bjarne H. Christiansen uttaler at “Flytting til Hamar ikke vil ha så mye å si i den store sammenhengen” viser hvor lite innsatsen Kraftriket har lagt ned i lokalsamfunnet betyr for Arbeiderpartiet og det sier noe om deres holdning til viktigheten av næringslivet i Stange. 10 tapte arbeidsplasser i Stange er 10 for mye og er med på å gjøre Stange kommune mindre attraktiv å bosette seg i. Skal vi tiltrekke oss nye bedrifter og beholde de vi har, må vi skape en kommune som jobber proaktivt ved å ta initiativ, forutse begivenheter eller problemer snarere enn bare å reagere når de har oppstått.

Vi har valgt å fokusere på fire ting i vårt valgprogram; skole, tettstedsutvikling, næring og kollektivtransport. Alt viktig for å få Stange kommune ut av den økonomiske hengemyra vi befinner oss i. Det er det viktigste for Stange Venstre.

Bruk stemmeretten – Stem Venstre!