Fem gode gru nner til å stemme Rogaland Venstre

Rogaland Venstre sine toppkandidater til fylkesvalget 2023. Fra venstre: Sondre Undheim Lokøy (ungdomskandidat og 5. kandidat), Svein Abrahamsen (3. kandidat), Unni Fuglestad (2. kandidat), Kjartan Alexander Lunde (fylkesordførerkandidat), Gunhild Moe (4. kandidat) , foto: Joachim Steinbru

Venstre stiller dessverre ikke liste i Sauda i 2023, men du kan fortsatt bruke stemmeseddelen din til fylkestingsvalget og velge Rogaland Venstre. Her er fem gode grunner til å velge oss!

Venstre verner om naturen
Venstre vil verne om den viktige matjorda og naturmangfoldet i fylket vårt. Å satse på naturen, er å bevare viktig livsgrunnlag for framtida. Vi må verne om myrområder, da disse binder Co2 og er viktige for mye biologisk mangfold. For å kutte i klimagassutslipp ønsker vi å gjøre buss- og båttilbudet i Rogaland utslippsfritt.

Frihet i skolen
Motiverte lærere og elever er noe alle ønsker. For å gjennomføre dette trenger lærerne tid til å være lærere. Vi vil kutte i byråkratiet i skolen, styrke laget rundt elevene gjennom for eksempel bedre skolehelsetilbud og gi lærerne bedre lønn.

Framtidas næringsliv
For å sikre et levende næringsliv i regionen vår, må det bli enklere å starte sin egen arbeidsplass. Vi ønsker å satse videre på nettverk som gjør det enklere å starte for seg selv i Rogaland, for eksempel rådgivning og kurs gjennom Skape. Vi vil også ha lokale etablererfond som kan hjelpe bedrifter med grønn omstilling.

Et blomstrende kulturliv
Lokalt kulturliv må få gode vilkår. Dette gjør vi gjennom gode vilkår for frivillighet i kommunen. I sentrumsområdene må vi utvikle byrom som er tilrettelagt for arrangementer, og kommunen må spille på lag med arrangørene av kulturtilbud og festivaler.

Et kollektivtilbud for alle
Vi må styrke busstilbudet i hele fylket, og tilbudene skal være rimelig priset. Rogaland Venstre har i en lang årrekke arbeidet for gode priser for kollektivtilbudet i fylket, og det vil vi fortsette med. Per i dag er vi det fylket med best priser på månedskort. Vi vil også utvide HjemJobbHjem-ordningen til å gjelde i hele fylket, noe som vil gi enda bedre priser for alle som benytter kollektiv til og fra jobb.

Stem Venstre ved fylkestingsvalget 11. september!