Invester i ungdom for en bedre fremtid

Kornelius Haugen
Kornelius Haugen er ungdomskandidat for Sogndal Venstre., Foto: Privat

Det har lenge vært et ønske fra ungdom i hele Sogndal kommune om å bli hørt når det kommer til kommunale prioriteringer. De ber om bedre møteplasser, psykisk helsehjelp, og opplæringstilbud. Nå er det tid for å lytte. Å investere i ungdom er å investere i fremtiden!

I Venstre vil vi jobbe for at kommunen tilrettelegger for møteplasser hvor ungdom kan ha mer kontroll. Disse lokalene skal oppmuntre til uorganiserte aktiviteter, dans, og kreative tilbud. Når det bygges eller oppgraderes kulturhus, haller, skolebygg, og andre lokaler, må ungdom prioriteres.

Vi vil jobbe for flere lærlingplasser, fleksible ordninger for lærlinger, og et utvidet opplæringstilbud ved Sogndal videregående skole, inkludert påbygg, helsefagutdanning, og et bredt utvalg av programfag. Elektrofag er allerede en styrke ved skolen, og vi vil sørge for å utvide dette tilbudet i samarbeid med det lokale næringslivet.

Entreprenørskap er nøkkelen til fremtidig økonomisk vekst, og vi må styrke denne delen av næringslivet for å skape et robust lokalsamfunn. Venstre vil derfor jobbe for å opprette kurs og workshop-tilbud for ungt entreprenørskap, i tillegg til å støtte lokale inkubatorer og akseleratorprogrammer. Vi ønsker også å legge til rette for samarbeid mellom skoler og lokale bedrifter for å gi ungdom praktisk erfaring og inspirasjon.

Nå er det tid for å lytte.

Unge som trives i sin kommune har større sannsynlighet til å forbli eller returnere etter fullført utdanning. Det er derfor av største viktighet at vi som samfunn investerer i deres fremtid nå.

Stem Venstre for en inkluderende og fremtidsrettet politikk for ungdom i Sogndal!

 

Av Kornelius Haugen, ungdomskandidat for Sogndal Venstre

(Dette innlegget ble først publisert i Sogn Avis 29.08.23)