Til innhold

Leserinnlegg: Bedre barnehagetilbud i Moss

Debattinnlegg av Sindre Westerlund Mork, kommunestyrerepresentant og 4. kandidat. Teksten ble publisert av Moss Avis 23.08.2023.

Venstre ønsker å innføre to barnehageopptak i året. Dagens regler for opptak er urettferdig for de som føder barn på “feil” tid av året – og da må vi hjelpe dem.

Alle barn bør ha rett til å få barnehageplass med en gang når de fyller ett år. Det er for lenge å vente helt til august for noen. Derfor vil Venstre innføre barnehageopptak i Moss kommune også i februar som et steg på veien.

Samtidig er det viktig med bedre barnehagedekning enn det vi har i dag. Det viser oppslagene i media om foreldre som må reise halve kommunen rundt til den barnehageplassen de fikk tilbud om. Venstre vil derfor at kommunen lar eieren av barnehagetomta på Gutu Park i Halmstad få tillatelse til å bygge ny barnehage så raskt som mulig. Vi vil også raskt få avklart om det er behov for og mulig med utvidelse eller midlertidige plasser i Kambo-området. På denne måten vil vi jobbe for at folk kan få bernehageplass i sitt nærområde.

Mange foreldre har ukurant arbeidstid og jobber i turnusordninger, spesielt innen service- og omsorgsyrker. Moss skal vurdere om enkelte barnehager kan ha utvidet åpningstid dersom mange foreldre ikke bare jobber på dagtid.

Ungene skal ha en trygg overgang til skolen. Derfor vil Venstre at barnehagelærere skal kunne veksle mellom eldste trinn i barnehagen og yngste trinn i skolen, slik at de kan følge barna det første skoleåret.

Første klasse skal, som i barnehagen, vektlegge lek og aktivitet som pedagogisk verktøy. Kulturskolen skal kunne integreres i skolehverdagen slik at kultur kan bidra i den ordinære undervisningen.