Leserinnlegg: Sats på skolen

Debattinnlegg av Sindre Westerlund Mork, kommunestyrerepresentant og 4. kandidat i Moss, og 2. kandidat i Østfold. Teksten ble publisert av Moss Avis 28.08.2023.

Det avgjørende i skoleheverdagen er et godt forhold mellom elevene og en dyktig lærer. Samtidig er samarbeidet mellom lærerne viktig for å se alle fagene og hele skoledagen i sammenheng.

Moss Venstre mener fagfolk skal ha tillit til å utføre sine oppgaver. De skal ha innflytelse på sin arbeidshverdag og styre den faglig ut fra egne arbeidsoppgaver, det bør legges til rette for å arbeide i team på tvers av fagutdanning for å gi et best mulig tilbud til elevene, både faglig og soialt. Lekser som pedagogisk verktøy skal avgjøres av den enkelte skole og deres bruk av pedagogikk.

Skolene er et viktig samlingspunkt og skal så langt det er mulig, stille sine lokaler til rådighet for lokalsamfunnet og bidra med lokaler til frivillige aktiviteter.

Grunnskolen

Første klasse skal, som i barnehagen, vektlegge lek og aktivitet som pedagogisk verktøy, og barnehagelærne skal kunne følge barna fra barnehagen og over i det første skoleåret.

Det avgjørende i skoleheverdagen er et godt forhold mellom elevene og en dyktig lærer. Samtidig er samarbeidet mellom lærerne viktig for å se alle fagene og hele skoledagen i sammenheng.

Moss Venstre mener fagfolk skal ha tillit til å utføre sine oppgaver. De skal ha innflytelse på sin arbeidshverdag og styre den faglig ut fra egne arbeidsoppgaver, det bør legges til rette for å arbeide i team på tvers av fagutdanning for å gi et best mulig tilbud til elevene, både faglig og soialt. Lekser som pedagogisk verktøy skal avgjøres av den enkelte skole og deres bruk av pedagogikk.

Skolene er et viktig samlingspunkt og skal så langt det er mulig, stille sine lokaler til rådighet for lokalsamfunnet og bidra med lokaler til frivillige aktiviteter.

Grunnskolen

Første klasse skal, som i barnehagen, vektlegge lek og aktivitet som pedagogisk verktøy, og barnehagelærne skal kunne følge barna fra barnehagen og over i det første skoleåret.