Et barnevern som setter barna i sentrum

Foto: colourbox.com

Alle barn og unge skal ha det trygt hjemme. Vi vil ha et barnevern som har kompetanse, tid og ressurser til å sette barnet i sentrum. Barnevernet skal jobbe kunnskapsbasert for å finne de tiltakene som fungerer best for barna og deres foresatte.

Haugesund Venstre vil:

• At de ansatte i barnevernet skal ha gode arbeidsforhold, en forsvarlig
saksmengde og gode tilbud om kompetanseutvikling
• Sikre at barna får mulighet til å medvirke i egen sak ved å gi dem
tilstrekkelig og tilpasset informasjon og trygge rammer i kontakten
med barnevernet
• Gjøre barnevernet mer tilgjengelig slik at barn og foresatte får bedre
kjennskap til sine rettigheter og hva barnevernet kan hjelpe dem med
• Styrke dialogen med barnevernet i alvorlige barnevernssaker ved at
familien får gratis advokatbistand tidligere i prosessen
• Arbeide for god flerkulturell forståelse i barnevernet
• Styrke fosterhjemstjenesten og øke godtgjørelsen for å rekruttere flere,
særlig hjem med flerkulturell bakgrunn
• Sikre tilstrekkelige ressurser til godt ettervern for ungdom over 18 år