Ledig stilling: Organisasjonssjef

Venstres Hus

Vil du jobbe i Venstre?

Venstre er Norges liberale parti. Vi har åtte stortingsrepresentanter, lokallag over hele landet og er organisert med sekretariat både på Stortinget og på Venstres hus. Vi søker ny organisasjonssjef i Venstres hovedorganisasjon.

Som organisasjonssjef i Venstres hovedorganisasjon har du hovedansvar for den daglige driften på hovedkontoret og er nærmeste medarbeider til generalsekretær. Gjennom en toårsperiode vil oppgavene være varierte og bestå av valgkampplanlegging og -gjennomføring, kontakt og oppfølging av lokallag, fylkeslag, tillitsvalgte og folkevalgte, økonomistyring og oppfølging av ansatte. Du vil også ha ansvar for saksgang og gjennomføring av sentralstyremøter, landsstyremøter og landsmøter i Venstre.

Du vil arbeide sammen med kollegaer i Venstres hovedorganisasjon, i Venstres stortingsgruppe og tillitsvalgte og folkevalgte på fylkes- og lokallagsnivå, og lede organisasjonsteamet i det daglige. Du vil være medlem av Venstres ledergruppe, krisestab og bidra både i det strategiske og operative arbeidet i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • lede organisasjonsteamet
 • utvikling og gjennomføring av organisasjonsplaner
 • kampanjekoordinering
 • saksforberedelser til partiorganene; sentralstyret, landsstyret og landsmøtet
 • møtesekretær i partiorganene
 • arbeid med retningslinjer: oppdatering og skolering
 • medlemspleie og kompetanseutvikling i organisasjonen
 • valgkampplanlegging og -gjennomføring
 • oppfølging av lokal- og fylkeslag
 • oppfølging tillitsvalgte og lokalt folkevalgte
 • koordinering av kampanjer og velgerkontakt
 • behandling av varsler og oppfølging av varslingsrutiner
 • organisasjonsutvikling
 • datainnsamling
 • økonomistyring

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning
 • erfaring med organisasjonsarbeid og politikk
 • gode digitale ferdigheter
 • ledererfaring er en fordel
 • evne til å operasjonalisere strategiske beslutninger
 • kjennskap til Venstre

Vi tilbyr

 • konkurransedyktig lønn
 • en fleksibel arbeidssituasjon med stor grad av kontroll over egen arbeidshverdag
 • kontor på Venstres hus i Oslo sentrum
 • et hektisk, utviklende og hyggelig arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver og spennende nettverk

Stillingen rapporterer til generalsekretær og er sentral i arbeidet i Venstres hovedorganisasjon. I denne stillingen vil du bli godt kjent med hele Venstre og vil få muligheten til å utvikle partiet frem mot neste stortingsvalg i 2025 og videre framover. Vi ser etter en strukturert og løsningsorientert person som har lett for å samarbeide med mange og skape gode relasjoner til de rundt seg. Vi oppfordrer kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Praktisk info

Søknadsfrist 30. september.

For spørsmål angående stillingen, ta kontakt med generalsekretær Fredrik Carstens, 90 20 82 55 eller [email protected]

Søknaden sendes [email protected], og merkes “Søknad organisasjonssjef”.