Valgkampen fortsetter – inspirerende og spennende å møte engasjerte innbyggere!