Millionutgift for kommuen grunnet regnetabbe valgnatta

Haram kommune får en tilleggsregning i millionklassen grunnet regnetabbe valgnatten. I seiersrusen regnet AP/SP/INP feil i antall representanter i formannskapet, og nå kommer regningen for regnetabben til skattebetalerne i nye Haram kommune.

Christian Holstad Lilleng er Venstre sin kommende gruppeleder i kommuenstyret i Haram.

“I seiersrusen valgnatten må valgvinner Senterpartiet ved ordførerkandidat Krogsæter trykket feil på kalkulatoren. For når dagen derpå kom med store overskrifter, gikk Senterpartiet, Arbeiderpartiet og INP hardt ut med at de skulle ha fem i formannskapet; SP og INP to og AP en. Jeg måtte gni meg litt i øynene for jeg trodde det ikke var mulig å begå en slik supertabbe”, rister Venstres Christian Holstad Lilleng på hodet og forteller videre: “Når man skal regne ut antallet i formannskapet, som jo kommunedelsutvalget har bestemt skal være syv, så kan man enten regne enkeltpartiene for seg eller regne de såkalte blokkene samlet. AP/SP/INP regnet på blokkene og trodde at deres 16 representanter gav fem i formannskapet.”

Dette er feil, siden en slik blokktenking gir fire til posisjonen og tre til opposisjonen. “Dermed måtte Krogsæter utvide formannskapet med flere medlemmer for å imøtekomme INPs krav om å ha to i formannskapet. Hvis ikke måtte SP gi fra seg en av sine plasser, og som ordfører vet Krogsæter at det å sitte i formannskapet som ordfører uten å ha sin gruppeleder med seg til å fronte sitt partis meninger i de ulike sakene blir håpløst

Dermed har nå Krogsæter, Ulla Hagala og Aarsund måttet ta det heller tvilsomme grepet om å utvide formannskapet fra syv til ni representanter slik at INP får sine to lovede plasser. “Jeg kjøper ikke begrunnelsen om at dette kun er fordi “ Ein får tilgang til mykje meir informasjon og kunnskap i formannskapet enn kva som kjem vidare til kommunestyret. Dermed vil alle skaffe seg betre grunnlag for å ta gode avgjersler i kommunestyret” som APs Ulla Hagala uttaler i Nordre. Fortsatt vil jo SV være utenfor formannskapet, så alle får ikke samme informasjon uansett.

Lilleng ser med gru på utgiften dette fører med seg. “Det å ta inn to ekstra i formannskapet vil jo gi utgift i milionklassen i den kommende kommunestyreperioden. Ikke bare skal de to ekstra i kommunestyret ha godtgjørelse og utgiftsdekning – de skal tross alt kjøpes fri fra sine vanlige jobber, noe som gjør at hvert møte kan koste over 10.000,- pr representant. Med 10-12 møter pr år i fire år blir det jo brått et millionbeløp i løpet av en kommunestyreperiode. Vi kommer til å få mer enn nok huller i budjsettet som vi burde bruke denne millionen på i stedet.”

Lilleng smiler når han avslutter: “Ingen kan si at vi i Venstre nå ber for sin syke mor, for denne utvidelsen gjør at vi nå da får en sikker plass i formannskapet uten for store forhandlinger. Men vi mener det er riktig å påpeke at dette blir helt feil bruk av tid og ressurser i den situasjonen vi nå er i med et kommende kommuebudsjettforslag hvor kommunedirektøren med stor sannsynlighet kommer til å fordoble promillesatsen på eiendomsskatten!

Lilleng jobber som lærer ved Brattvåg ungdomsskole, og når han blir borte på formannskapsmøtene må skolen ta inn vikarer til hans timer – noe som ofte koster godt over kr. 1000,- pr skoletime.