Bygdestridkortet, igjen…

«Ta mannen – drit i ballen!», skriver Christian Holstad Lilleng i denne reaksjonen til lokalavisen Nordres fremgangsmetoder i politiske saker., Foto: Haram Venstre

…eller «historien om det koordinerte angrepet som ikke var så koordinert allikevel».

Man kan ikke være annet en fascinert over hvor mye posisjonen i nye Haram kommune klarer å kløne til ting. Igjen og igjen. Vi har ikke engang blitt konstituert som kommunestyre før det skjer ting vi bare kan riste på hodet av.

Først var det greia med 5-2. Flertallskameratene AP/SP/INP satt til kl.01.30 valgnatten og snekret på avtale seg imellom, og gikk hardt ut med at de hadde 5-2 i antallet representanter i formannskapet ift opposisjonen. Når de så ble bedt om å ta frem kalkulatorene på nytt dagen etter oppdaget de tabben med at de hadde regnet feil og måtte utvide formannskapet til ni representanter for å dekke SPs og INPs krav om å ha to hver i formannskapet.

Som om det ikke var nok med at de hadde regnet feil på antallet representanter, så hadde de heller ikke tatt med i beregningen at dette ville jo koste mer penger: ca 111.490,- pr år før frikjøp ifølge kommunedirektør Hammer. Da måtte de tilbake til forhandlingsbordet, og nå sitter de og finregner på hvordan de skal få til dette uten at det blir dyrere. Vedta først og så se på kostander, der altså.

“Hukommelsen er særdeles selektiv i den sosialistiske leiren” skriver Christian Holstad Lilleng blant annet i dette svarinnlegget til Siv Ulla Hagalas innlegg i Nordre.

Og nå er de i gang igjen: Arbeiderpartiet går til frontangrep på oss i Venstre gjennom et leserinnlegg på Nordrenett.no som blir ivrig delt av Senterpartiet, mens INP forsøker å fyre opp Nordres journalister til å skrive om de forferdelige partiene som var mot kommunedelingen og som nå tillater seg å påpeke at kommuneøkonomien blir knalltøff og at posisjonspartiene ikke har helt kontroll på lover og regler.

Problemet er bare at de kløner det til igjen og sender inn leserinnlegget lenge før journalisten i Nordre rekker å skrive noe redaksjonelt. Dermed ble det frontalangrepet mot Frp/H/V/Krf gjort om til et fislete «BYGDESTRID!»- innlegg kun mot Venstre.

Og hva er det de plukker på? Igjen prøver de å fortelle historien om den fantastiske økonomistyringen i Haram før 2019. Igjen utelater de å nevne at pengene ble brukt fort og hardt før kommunesammenslåingen i alle kommunesammenslåingskommuer, inklusive Haram.

Igjen unnlater de å nevne at Statsforvalteren skriver tydelig at resultatene de siste årene før sammenslåingen var i minus og ikke bærekraftig med netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for Haram kommune på -0,4 og -1,6% i 2018 og 2019. Igjen hopper de glatt over at Ålesund hadde hhv +0,4 og +2,9% i 2021 og 2022 – hukommelsen er særdeles selektiv i den sosialistiske leiren i nye Haram.

Det er i tillegg viktig å huske at ingen av prosjektene Ulla Hagala nevner hadde særlig budsjettinnvirkning i 2019: Nordøyveien ble ferdig først i 2022, Norborghallen fikk først full budsjettmessig uttelling da vi var i Ålesund, kommunehuset ble innviet så sent som i oktober 2019 og byggingen av nye Eidet skole samt utbyggingen av Haramsøy skole startet først i nye Ålesund kommune.

Vedtakene i Haram kommune 2015-2019 påvirket derfor den nye storkommunen i enormt mye større grad enn den påvirket gamle Haram. Dette kommer tilbake og biter oss økonomisk i baken nå som vi blir egen kommune igjen, og vi kan faktisk sitte med over kr. 200.000,- i gjeld pr innbygger i 2024 mot ca 133.000,- i 2019.

Ålesund kommune hadde i september 2022 en gjeld på ca 8,3 milliarder kroner, og man regnet da med en økt renteutgift på rundt 120 millioner kroner i 2023. Haram kan måtte ta med seg nær 1/4 av dette, og siden ca 2 av 3 rentekroner i Ålesund kommune er flytende har tallene blitt enda verre med den ytterligere økte renta. Den gangen i 2022 varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bache at prognosene de baserte seg på gav en styringsrente på rundt tre prosent i 2023. Nå er den på 4,25%. Skrekk og gru.

Haram Arbeiderparti har gjentatte ganger dratt «Bygdestridkortet» i valgkampen, og det fortsetter med nå etter valget. Vi som ikke er enige med Ulla Hagala og gjengen er oppviglere, vi som ikke bøyer oss i støvet, men kommer med egne forslag til bedre og billigere løsninger som liten svømmehall i stedet for Folkebad er polariserende, og vi som tør å se på de reelle gjeldstallene med dertil tilhørende økte renter driver skremselspropaganda.

Foreløpig har posisjonen bestående av SP/AP/INP klart mesterstykket å gå i omkamp med seg selv (!) og sitt eget flertall i Kommuneutvalg Haram om størrelse på formannskapet og størrelsen på godtgjøring. I tillegg kommer denne ukens forsøk i Ålesund kommunestyret fra Haram Senterparti på omkamp om samme kommuneutvalgs vedtak om Kulturskolen.

Legg bort dette tullet, AP/SP/INP, og konsentrer dere om å styre kommunen. Vi lover å se dere i kortene og gå dere nøye etter i sømmene, men samtidig lover vi være en konstruktiv opposisjon som støtter dere og heier på dere når dere kommer med forslag til vedtak som er til det beste for hele Haram.

Christian Holstad Lilleng
Påtroppende gruppeleder Haram Venstre