Krise-statsbudsjett for Haram

Statsbudsjettet ble langt fra noe jubelbudsjett for Haram. I tillegg har regjeringen med stor sannsynlighet regnet med feil tall for den nye kommuen vår.

Med 661 millioner er fri inntekter skulle man tro at alt skulle være klappet og klart for et jubelår for Haram kommune når man leser Haram Arbeiderpartis innlegg på sosiale medier.

Men det er langt ifra sannheten.

For det første er de 7,2% i nominell vekst fra et antatt Haramsbudsjett i 2023 som Regjeringen går ut med langt fra nok til å dekke de økede utgiftene kommunen har med prisøkning og renteøkning. I tillegg er antakelig selve prosentsatsen 7,2% feil.

For Haram har alltid hatt lavere skatteinntekter pr innbygger enn Ålesund, og dette har bare forsterket seg de siste årene. Demografien i Haram er rett og slett slik at vi er eldre enn i resten av Ålesund, noe som gjør at istedenfor 7,2% vil tillegget ligge rundt fylkesgjennomsnittet på 4,7%. En nedgang på bortimot 2,5% gjør mye på bunnlinjen – faktisk så mye som mellom 5-10 millioner mindre i inntekter.

I tillegg skal Haram ta med seg sin del av 2023-års underskudd i Ålesund kommune på nær 80 millioner kroner, noe som også skal dekkes så raskt som mulig.

Kommunedirektør Hammer varslet i dag i Nordre at «– Vi ser på driftsmodellen, og meiner det er grunnlag for å justere driftsnivået innan ei rekke tenester. Vi skal legge fram eit budsjett i balanse. Så er det opp til politikarane å ta vurderingane med mellom anna eigedomsskatten».

Dermed blir det valget mellom pest og kolera under budsjettarbeidet i høst: store kutt i tjenestene eller økt eiendomsskatt.

Det blir en spennende budsjetthøst!

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre