Borgerlig samarbeid i Nordre Aker

Borgar Aamaas, den nye nestlederen av bydelsutvalget, er glad for å få på plass et samarbeid for de neste fire årene:

Jeg er godt fornøyd med avtalen vi har fått på plass på borgerlig side. Når vi sammenligner samarbeidsavtalen med Høyre og FrP med programmet Nordre Aker Venstre gikk til valg på, ser vi at vi har fått store politiske gjennomslag. Jeg er glad for at jeg skal få jobbe ekstra godt med klimafeltet som nestleder av Miljø-, plan- og samferdselskomiteen og at Ragna Tunold skal få styrke frivilligheten og oppveksttilbudet som leder av Kultur- og oppvekstkomiteen.

Les mer om samarbeidsavtalen og det valgtekniske samarbeidet.