Venstre tar kampen mot barnefattigdom

Grunde Almeland
Venstre-representant og leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Grunde Almeland., Foto: Oda Scheel

Ekspertgruppen som har sett på tiltak for barn i fattige familier foreslår skattlegging av barnetrygden, løpende barnehageopptak og fjerning av kontantstøtten. Dette er politikk som Venstre allerede har fremmet i sitt alternative statsbudsjett for 2023.

– Dette er en grundig rapport med forslag til viktige tiltak som Venstre håper regjeringen følger opp så raskt som mulig. I en tid der alt blir dyrere og familier får det vanskeligere, trengs det målrettede tiltak som løfter barn ut av fattigdom. De tre tiltakene som blir særlig trukket frem, skattlegging og øking av barnetrygden, rullerende barnehageopptak og fjerning av kontantstøtten, er alle forslag Venstre har fremmet i Stortinget det siste året og kommer til å gå til valg på også i 2025, sier Grunde Almeland, stortingsrepresentant for Venstre og leder av Familie- og kulturkomiteen.

– Regjeringen prioriterer dessverre tiltak som treffer dårligere, senest med deres forslag om å senke barnehageprisen i distriktene og beholde kontantstøtten. Jeg håper denne rapporten vil gi bredere tilslutning til å bruke de store pengene på kunnskapsbaserte og målrettede tiltak å løfte barn ut av fattigdom, og ikke å strø pengene tynt utover på utdaterte valgløfter, slår Grunde Almeland fast.