Venstre skal styre Stavanger sammen med Høyre, Frp, Krf og Pp

Fra venstre: Mette Vabø (V), Tormod Losnedal (H), Sissel Knutsen Hegdal (H), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Karl Waldemar Sandvig (Pp) og Henrik Halleland (KrF)., foto: pressefoto

Etter valget så har Venstre forhandlet med Høyre, Frp, Krf og Pp om å danne flertall i Stavanger. Det er forhandlet fram et felles politisk visjonsdokument, avtalt et forpliktende budsjettsamarbeid og de politiske vervene er fordelt.


– Dette er en flott avtale som viser en tydelig retning. Vi skal sørge for barnehagegaranti etter endt permisjon, at naturen tas vare på og at vi legger godt til rette for næringslivet. Jeg ser virkelig fram til å ta fatt på arbeidet de neste fire årene, sier Venstres gruppeleder, Mette Vabø.

Venstre har i det politiske visjonsdokumentet fått en rekke viktige gjennomslag for å ta vare på klimaet og naturen, styrke skolen og tilrettelegge for næringslivet. Det legges også opp til at Stavanger skal ha et yrende og engasjert kulturliv.

Les også: Samarbeidsavtalen som er inngått mellom Høyre, Frp, KrF, Pp og Venstre

Fordeling av verv
Mette Vabø blir gruppeleder, medlem av kommunalutvalget og leder i utvalg for oppvekst og utdanning. Kjartan Alexander Lunde blir leder i utvalg for klima og natur. Ann Elin Piel blir nestleder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Venstre blir også representert i en rekke andre utvalg og verv.

Les også: Slik fordeler Stavanger Venstre sine verv 2023-2027

Fra venstre: f.v. Mette Vabø (gruppeleder og leder i utvalg for oppvekst og utdanning), Ann Elin Piel (nestleder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog), Kjartan Alexander Lunde (leder i utvalg for klima og natur) og Mia Bruvik (medlem i utvalg for utbygging).