En pølse i slaktetida til kr. 400.000,-

Foto: iStock

Under kommunestyremøtet tirsdag uttalte Arbeiderpartiets Siv Katrin Ulla Hagala på talerstolen at utgiftene til de to ekstraplassene i formannskapet var som «ei pølse i slaktetida». Det er den dyreste pølsa jeg har hørt om noen gang.

For nok en gang hadde posisjonen regnet feil. Grovt feil.

For det første så var det feil ved samtlige scenarioer som posisjonen bestående av SP, AP, INP og SV hadde satt opp i forkant av kommunestyret: På alle scenarioer hadde de satt opp èn representant for mye som skal ha møtegodtgjørelse. Dermed blir fratrekkene for utgifter på alle scenarioene for minsket møtegodtgjørelse i Planutvalget for store.

Bare denne regnefeilen dobler beløpet som må dekkes inn fra andre utgifter dersom det skal gå i null i forhold til utgiftene med utvidelsen fra syv til ni medlemmer i Formannskapet.

I tillegg hadde posisjonen unngått å ta med den ekstra utgiften på tapt arbeidsfortjeneste for to ekstra representanter, en utgift kommunedirektøren mener er i gjennomsnitt kr. 34.462,- pr representant. Udekket beløp for to ekstra i formannskapet er derfor ikke posisjonens påståtte kr.16.607,- pr år, men kr.99.767,- pr år, selv om ordfører Krogsæter (SP) får 9,5G i stedet for 10G i lønn og møtegodtgjørelsen til planutvalget halveres.

Dermed er de reelle ekstrautgiftene til utvidelsen av formannskapet seks ganger så høyt som posisjonspartiene SP, AP, INP og SV oppgav på forhånd og underveis i saken.

Christian Holstad Lilleng.

Nettopp ordføreren var raskt frempå å understreke viktigheten med å regne inn tapt arbeidsfortjeneste når FrPs Caroline Kjærstad Grønli forslo at varaordfører Ulla Hagala (AP) skulle ha 10% av ordførerlønnen + møtegodtgjørelse i stedet for 20% fast. Da var det viktig å regne med tapt arbeidsfortjeneste, men altså ikke når det gjaldt utgiftene til utvidelsen av formannskapet.

En ting lærte vi oss i hvert fall i løpet av dette kommunestyremøtet: At mens gode gamle «en Mong» er 4 milliarder, så er altså posisjonens «ei pølse i slaktetida» tilsvarende kr. 400.000,-.

Kr. 400.000,- som vi i Venstre så gjerne skulle brukt på andre tiltak i kommunen enn å utvide formannskapet.

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre