Sier Senterpartiet og Arbeiderpartiet ja til lavere bomutgifter på Nordøyvegen?

I starten av desember vet vi mer om Venstre klarte å presse ned bompengesatsene på Nordøyveien i Stortinget., Haram Venstre

I begynnelsen av desember kan prisene for å passere Lespøybrua gå ned. I begynnelsen av desember kan fylkesveiene i Haram få muligheter til å få et skikkelig løft. Men spørsmålet er; vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet si ja til lavere bomutgifter og enklere oppgradering av fylkesveiene?

Haram kommune er midt i en kjempeutfordring med de bompengesatsene vi fortsatt har. Når prisene på å passere bommene til og fra Nordøyane er langt høyrere enn prisen på fergene var, har vi endt opp med en todelt kommune hvor det er skapt store utfordringer for bo- og arbeidsområdet Nordre Sunnmøre.

Sjokket for folket på Nordøyane var stort da prisene på bompengene ble offentliggjort. For å komme seg på jobb på fastlandet ble det bomutgifter for de med avtale på kr. 175,- for fossilbil og kr 87,- for elbil, mot henholdsvis 86,- og 46,- med fergen. Nå har fylkestinget i Møre og Romsdal gått inn med midler slik at dagens bomtakster for de med avtale er kr 137,60 for fossilbil og kr.96,32 for elbil.

Det er positivt at fylket har fått ned takstene for fossilbil, men når vi hører om utgifter på over kr.5.500,- for enkelte pendlere bare for å komme seg av og på øyene, skjønner vi at dette ikke er holdbart.

Sveinung og Alfred ved fjorden
Sveinung Rotevatn og Alfred Bjørlo har sammen med
André N. Skjelstad, Abid Raja og Guri Melby levert inn et representanforslag om tryggere fylkesveier og økt nedbetalingstid for bompenger i distriktene til Stortinget.

Haram Venstre ba derfor Venstre sentralt komme med forslag på løsninger på Stortinget siden dette ikke bare er et kommunalt og fylkeskommunalt ansvar. Venstres Stortingsgruppe fremmet derfor et forslag om å øke nedbetalingstiden/innkrevingstiden for bompenger på veier med lavt trafikkgrunnlag til 30 år dersom det er lokalt tilslutning til det. I tillegg vil Venstre på Stortinget foreslå en statlig støtteordning for vedlikehold og oppgradering av fylkesveiene.

Fordelen vil være at kostnaden for hver passering vil gå ned, samtidig som finanskostnadene over nedbetalingstiden vil gå opp. Dette vil varierer fra bompengeprosjekt til bompengeprosjekt og må det må gjøres regnestykker lokalt. Vi håper uansett vi kan få med de andre partiene på Stortinget på dette slik at vi kan få ned dagens takster på Nordøyveien ytterligere, evt sette ned taket på antallet passeringer man betaler for slik at pendlerne til og fra øyene kan slippe litt billigere unna.

Saken kommer opp i Stortinget med debatt 5. desember. Litt avhengig av når saken går og hvordan stortingssekretariatet legger opp votering, så vil votering skjer 5., 6. eller 7. desember.

Da vet vi mer om folket på Nordøyene får seg en tidlig julegave i år, etter forslag fra Venstre.

Tilbake til forsiden.