Venstre ber regjeringen redegjøre om den økte trusselen mot jødiske mål i Norge

Guri Melby, leder Venstre
Guri Melby, leder Venstre, Foto: Venstre

Etter dagens advarsel fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om en skjerpet trussel mot israelske og jødiske mål i Norge, tar Venstre initiativ til å be regjeringen om å redegjøre for Stortinget. Partiet er bekymret for potensiell vold mot jøder i Norge og vil vite hvordan regjeringen planlegger å følge opp situasjonen.

Styreleder Ronen Bahar i Det mosaiske trossamfunn uttrykte sin bekymring og sa til NTB: “PST-meldingen bekrefter det vi har følt de siste fire-fem dagene – at ord blir til handling og at vi vil oppleve vold her i Norge. Det er skammelig.»

– Vi må lytte når Det Mosaiske Trossamfunds roper varsko mot økt hets og hat mot norske jøder. Som PST sier, ekstremister skiller ikke mellom jøder og israelere. Dette er alvorlig fordi det fratar jøder i Norge helt grunnleggende menneskerettigheter som forsamlingsfrihet. Ingen skal oppleve å føle frykt på bakgrunn av hvem de er i Norge, sier leder i Venstre, Guri Melby.

– Vi som politikere må slå ring om norske jøder, de skal ikke måtte oppleve at det norske samfunnet er utrygt, sier Melby

Venstre sender nå brev til Presidentskapet, og ber om at de ber regjeringen gir en grundig redegjørelse på egnet vis for hvordan de vil håndtere denne økte trusselen og beskytte jødiske mål i Norge.