Venstre til SSBs utslippstall: – Regjeringen tar ikke klimakrisen på alvor

Ola Elvestuen
Foto: Venstre

– Dette er ikke bra nok. Regjeringen tar ikke klimakrisen på alvor. De har ingen nye tiltak og vi kuttet bare 0,8 prosent klimagassutslipp i fjor, sier Ola Elvestuen, energi- og miljøpolitisk talsperson i Venstre.


– Mens både EU har en tydelig plan for hvordan de skal nå klimamålet for 2030, og jobber i rekordfart med nytt klimamål for 2040, gjør ikke regjeringen noen av delene. De nekter å innføre enkle klimatiltak de vet kutter utslipp, for eksempel tiltak som fører til at folk har et kosthold mer i tråd med kostholdsrådene. De avslutter støtteordninger for utslippsfrie kjøretøy, gjør det billigere å forurense og dyrere å velge klimasmart, sier Elvestuen.

Han mener regjeringen vet hva som skal til for å kutte mer utslipp, men at de gjør ingen ting med det. – De nekter også å innføre nye regelverk fra EU som vil gi fortgang i klimaomstillingsarbeidet, som karbontollen og Ren energimarkedspakken, slår stortingsrepresentanten fast.

Tirsdag kom ESA med sin statusrapport for hvordan Norge ligger an for å nå klimaforpliktelsen vår med EU innen 2030, og den er helt klar på at Norge henger etter. Langt etter. Og det er basert på et mål om kutt av 40 prosent klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 1990. Norge har forsterket dette målet til 50 prosent, noe som betyr at vi i realiteten henger enda lenger bak enn det ESA påpeker i sin rapport.

– Det er hårreisende at vi har en klima- og miljøminister som avviser kritikken fra ESA og viser til at regjeringen har skjerpet klimapolitikken. Faktum er at de ikke har noen plan for å kutte utslippene fra skog og arealbrukssektoren. Vi har alt et massivt etterslep i utslippene fra skog og arealbruk som øker kraftig år for år, mener Elvestuen.

– I tillegg er svaret deres for å nå klimamålet for 2030 i sektorene transport og landbruk mildt sagt spekulative. De skal redde verden med metanhemmere for kuer og ved å pøse på med biodrivstoff. Statsrådens fagdirektorat, Miljødirektoratet, er mildt sagt skeptiske til begge deler. Effekten av metanhemmere en ukjent, og økt bruk av biodrivstoff i den skalaen regjeringen legger opp til er dyr. I tillegg er det ikke lagt opp til at dette skal tas med det beste råstoffet, som det er knapphet på globalt. Det betyr at regjeringens plan for å nå klimamålet øker sannsynligheten for utslipp andre steder, avslutter han.