Innlegg: Møtekulturen i Eidsvoll

Per Aage Pleym Christensen er leder for nominasjonskomitéen for Akershus valgkrets for fylkestingsvalget i 2023, Foto: Eidsvoll Venstre

I et innlegg i EUBs papiravis 02.november reagerer Arne Halvorsen på hvordan de nye folkevalgte oppfører seg i møter i folkevalgte organer.

Korrigert: Innlegget til Halvorsen ble lagt ut på nett 05.11

De møtene kan nå alle innbyggere i Eidsvoll følge på TV – live eller i opptak. Halvorsen er fornøyd med at møtene nå blir lettere tilgjengelige, og mener protokollen fra møtene må oppgi hvordan partiene har stemt.

Venstre fikk gjennomslag for live-streaming av møtene fra kommunestyret. Det var en kamp V kjempet sammen med Høyre. Venstre ville ha TV-sendinger fra møter i alle folkevalgte organer, men først under pandemien ble dette gjennomført. Venstre mente også at protokollene skulle gjengi ikke bare stemmetall for og mot forslag, men også partitilhørighet. Det var da EUB begynte å kartlegge hvordan de ulike kommunenes praksis var, at dette ble innført også i Eidsvoll.

Det er lett å være enig med Halvorsen i at både møteleder og deltagere bør være tydelige på hva de snakker om, og hvem de kommenterer. Det burde være en selvfølge at man følger alminnelige regler for møtekultur, ved å be om ordet, referere hva man snakker om og hva man kommenterer – enten det er forslag, innlegg fra andre etc. Å referere til «den saken» er lite opplysende for både andre møtedeltagerne og for TV-seerne.

TV-sendinger gjør lokaldemokratiet mer levende og lettere tilgjengelig. Å ha god møtekultur er bra, men sendingene minner oss også om at våre lokale folkevalgte ikke er «proffe» som mange på riksplan, men naboer, kolleger og venner. En viss tilpassing til TV-formatet er vel og bra, men blir det for «glatt» kan det lett skape avstand mellom folkevalgte og innbyggere, ikke nærhet. Men man kan naturligvis ta feil.

Til slutt: Det er er viktig ikke bare at protokollene viser hvem som har stemt for hva, men at partiene faktisk begrunner hvorfor (og hvordan) de har kommet frem til sine standpunkt. Et standpunkt som står i partiprogrammet har kommet gjennom en bred prosess internt, forut for at programmet ble vedtatt. Et standpunkt som ikke er forankret i programmet, bør det redegjøres grundigere for. De kan fjerne mistanke om lobbyvirksomhet og kameraderi.

Per Aage Pleym Christensen, Eidsvoll Venstre

Innlegget stod på trykk i EUB 04.11, og ble lagt ut på nett samme dato (bak betalingsmur)