Strukturendringer gir mer til barn, unge og helse – og lavere eiendomsskatt

Strukturendringer gir mer til barn, unge og helse og lavere eiendomsskatt i Haram., Foto: Haram Venstre

I hele valgkampen var Haram Venstre tydelige på at det måtte strukturendringer til for å få det nye Haramsbudsjettet til å gå rundt. I vårt alternative budsjett foreslår vi derfor å slå sammen skolene på Nordøyene, slå sammen to av de minste barnehagene i kommunen med nabobarnehagene og gi mindre til kirkelig fellesråd. Dette frigjør store midler til andre tiltak.

Venstres sosiale ansvar
For å bekjempe utenforskap og fattigdom så må man få mennesker ut i arbeid og inn i samfunnet. Derfor prioriterer blant annet Venstre følgende i 2024-budsjettet i Haram:

  • Egen jobbspesialist i NAV som skal hjelpe psykisk utviklingshemmede ut i arbeid.
  • Arbeidsinnvandringskonsulent som skal hjelpe arbeidsinnvandringsfamiliene med jobb til ektemake/samboer, bustad til familien og hjelp med integrering i Haramssamfunnet.
  • Gratis kollektivtransport for barn og unge
  • Utstyrspool på skolene

En enklere hverdag for barnefamiliene
Hverdagene kan være vanskelig for barnefamiliene å få til å gå opp. Haram Venstre vil hjelpe gjennom å opprette løpende barnehageopptak, lengre åpningstider i barnehagene, og egne overgangslærere i overgangen barnehage/skole.

Venstre vil bygge laget rundt lærerne og elevene
Venstre vil la lærerne være lærere og vil gjennom økte bevilgninger bygge laget rundt eleven. Vi vil bruke fem millioner kroner i året på et eget psykisk helseteam. For å hjelpe de praktisk flinke elevene våre oppretter vi en praktisk linje på ungdomsskolen og øker antallet kommunale lærlingeplasser.

Venstre mener digitaliseringen av Haramsskolene har gått for langt og bevilger fem millioner kroner over to år til oppgradering av fysiske skolebøker.

I tillegg vil vi forbedre svømmeundervisningen gjennom å profesjonalisere svømmeundervisningen.

Venstre vil støtte frivillighet, kunst, kultur og idrett i Haram

Venstre vil kompensere Ravn Il for ekstrautgiftene de har fått for forsinket byggestart for deres nye klubbhus grunnet ventingen på Nye Eidet skole. Byggeutgiftene har steget noe enormt de siste årene, og det kan ikke den frivillige idretten bli skadelidende for.

Venstre vil ha samme størrelse på kulturmidlene som kommunedirektøren foreslår i sitt budsjett, men vil fordele dem mellom tradisjonelle tildelinger og prosjektstøtte til profesjonelle kunstnere. Venstre bevilger også midler til opprettelse av en egen kunst- og kulturplan: «Vi vet ikke hvor skal om vi ikke vet hvor vi er»

Venstre forslår å ikke pusse opp svømmehallen i Synnalandsdalen midlertidig, og heller gjennomføre en skikkelig analyse hvor man ser på de muligheten som finnes. Ikke minst må man dra i bremsen ift størrelsen på anlegg. Venstre vil i mellomtiden bygge en ekstra gymsal/fotballhall ifm Nye Eidet skole siden gymsalen der er altfor lite for størrelsen på skolen slik den blir i 2025. Dette vil samtidig løse treningsutfordringene for Brattvåg ILs PostNord-lag og ikke minst opprette og frigjøre treningsflater til alle typer aktiviteter på kveldstid.

Venstre vil kutte drastisk i eiendomsskatten

Eiendomsskatten er en usosial skatt som treffer skjevt. Venstre vil kutte drastisk i den i løpet av den kommende fireårsperioden for å hjelpe alle i den dyrtiden vi er inne i:

  • 2025: – 7 millioner kroner ift dagens nivå på kr. 16.947.000,-
  • 2026: – 11 millioner kroner ift dagens nivå
  • 2027: – 15 millioner kroner ift dagens nivå


Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre