Venstre vil ha sykepleierløft i statsbudsjettet

Helsesykepleier
Venstre vil ha sykepleierløft i statsbudsjettet, Foto: RawPixel

– Skal vi ha gode helsetjenester for alle i framtida, må vi satse mer på utdannelse, kompetanseheving og ressurser til god ledelse og bedre arbeidsforhold for de som står i jobb i de kommunale helsetjenestene. Derfor prioriterer Venstre på statsbudsjettet for 2024 midler til blant annet rekruttering og oppretting av roller som AKS (avansert klinisk allmennsykepleier) i kommunene, og til styrket finansiering av utdanningsstillinger og veiledning for sykepleiere og jordmødre.

Det sier Venstres helsepolitiske talsperson Alfred Bjørlo, i forbindelse med at Venstre denne uken legger fram partiets alternative statsbudsjett.

Venstre legger i budsjettet også fram en egen «kvinnehelsepakke», med bl a oppstart av et eget forskingsrådsprogram på kvinnehelse og opptrapping av jordmorkapasiteten i kommunene. Venstre vil også øke bevilgningene til psykisk helse i kommunene.