Venstre-leder Guri Melby vil ta Norge inn i EU

Vi kan ikke lenger stå på gangen når Europa utvikler politikk som vil ha enorm betydning for norske interesser.

Verden har endret seg drastisk, men Norge sitter stille i båten. Vi har en statsminister som ikke tør å ta debatten om Norges tilknytning til Europa, samtidig som vi trenger et sterkt Europa mer enn noen gang, sier Guri Melby. 

— Av Kamilla Stengel Willix

Høsten 2020 gikk Venstres landsmøte for første gang inn for norsk EU-medlemskap. Nå varsler Guri Melby at nettopp det blir et av Venstres valgløfter ved Stortingsvalget neste år.

–Venstre vil ta Norge inn i EU. Norge må få en fullverdig plass i det europeiske fellesskapet. Vi kan ikke lenger stå på gangen når Europa utvikler politikk som vil ha enorm betydning for norske interesser, og vi må gi vårt bidrag til det europeiske prosjektet som handler om frihet og demokrati, sier en tydelig partileder.

Lansering av EU-kampanje

Hils på EUtforskeren! Med et åpent sinn og et spørrende blikk, står EUtforskeren klar til å dykke ned i de komplekse lagene av hva et eventuelt EU-medlemskap vil innebærer for Norge. Bli med ham på reisen for å finne ut hva et tettere forhold til EU kan bety for deg

Denne uken reiste hun til Brussel for å sette i gang Venstres EU-kampanje. Målet med kampanjen er å løfte en EU-debatt i norske medier og samtidig drive skolering internt i partiet og skape entusiasme for det som vil bli en svært viktig sak for Venstre mot neste valg.

Les også: NRK.no Melbys første løfte: Ny EU-kamp

–Mitt mål akkurat nå er at vi skal få en ny EU-debatt basert på hvordan verden ser ut nå, der vi ikke bare henter fram de gamle argumentene fra 1972 og 1994, men der vi gjør en ny vurdering ut fra hvordan dagens Europa og EU ser ut.

Ny debatt for en ny generasjon

–Jeg er 43 år gammel og har aldri fått lov til å si min mening om et eventuelt medlemskap, det samme gjelder en stor andel av dagens stemmeberettigete. Det synes jeg er udemokratisk, og vi som er politiske ledere i dag bør sørge for at vi kan ha en opplyst og saklig EU-debatt i Norge, og at vi alle kan få si vår mening, sier hun.

Venstre har tatt en tydelig utenrikspolitisk posisjon de siste årene og markert seg sterk i blant annet kampen for Ukrainas frihet og for truede demokratier som Taiwan og Hongkong. For Melby representerer de konfliktene tydelig at demokratiske verdier er under press, og det har hun lyst til å aktivt motvirke.

–For meg er frihet en viktig verdi. Men frihet er bare noe vi kan oppnå sammen med andre, i et fellesskap.

Guri Melby

Kampen for frihet og demokrati

–For meg er frihet en viktig verdi. Men frihet er bare noe vi kan oppnå sammen med andre, i et fellesskap. Jeg synes rett og slett det er vanskelig å forstå hvorfor Norge mener at vi ikke skal forplikte oss til det fellesskapet resten av Europa er en del av. I dag er EU den mest troverdige forsvareren av liberalt demokrati i verden. Det kan vi ikke stå utenfor, sier Guri Melby.

I løpet av de neste månedene skal partiledere ha særlig fokus på EU-relaterte saker fra Stortinget, og hun vil bruke sosiale medier til å belyse de ulike temaene norsk EU-medlemskap handler om.

–Med EU-kampanjen vår har vi også lyst til å ta folkeopplysningsjobben vår på alvor. Derfor lanserer vi en digital løsning hvor man gjennom EUtforskeren kan få opplæring i ulike aspekter ved EU. Jeg synes vi må gi befolkningen et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hva EU faktisk kan bety for Norge, og jeg er veldig stolt av den kampanjen vi i dag lanserer, sier hun.

Fordeler for næringsliv, klima og forskning

Det er ikke bare kampen for demokratiske verdier som gjør Melby sikker i sin EU-sak. Hun er også tydelig på at et norsk EU-medlemskap vil tjene både norsk næringsliv, den norske klimakampen og norske forskningsmiljøer.

–La oss ta to av de største krisene i vår tid som eksempel; nemlig klimakrisen og kampen for et fritt Ukraina. Det er ikke kriser Norge kan klare å løse alene. Vi er fullstendig avhengige av samarbeid med andre land, samtidig som vi alle er fullstendig avhengige av at krisene løses. I samarbeid og fellesskap står man tryggere og stødigere.

EU har vært kompromissløse i sin støtte til Ukraina og klart å forene Europa mer enn noen gang – stikk i strid med det Putin ønsker seg. EU-landene blir stadig mer integrert i forsvars- og sikkerhetspolitikken, og det er derfor avgjørende også for Norges sikkerhet å få en plass rundt bordet der beslutninger fattes. Dessuten er EU verdens mest fremoverlente klimaallianse, og det er i Norges åpenbare interesse å ha en hånd på rattet i den alliansen, mener partilederen.

–For å sette det litt på spissen kan vi si at norsk næringsliv i dag dessverre opplever at de er avhengig av at diplomater i Brussel har talt deres sak.

Guri Melby

For å sette det litt på spissen kan vi si at norsk næringsliv i dag dessverre opplever at de er avhengig av at diplomater i Brussel har talt deres sak.

Guri Melby

Hun mener også at de kloke hodene i norsk næringsliv ville vært tjent med et norsk EU-medlemskap, og peker på hvordan norsk bedrifter er prisgitt norske diplomaters forhandlingsevner.

–For å sette det litt på spissen kan vi si at norsk næringsliv i dag dessverre opplever at de er avhengig av at diplomater i Brussel har talt deres sak.

Jeg mener heller at den unike kompetansen og kunnskapen norsk næringsliv besitter, bør være med på å forme EUs politikk og ha en aktiv hånd på rattet, og ikke komme som et apropos i etterkant når alt allerede er bestemt mens Norge satt på gangen. Norge kan og fortjener bedre enn som så, sier hun.

Motstand mot EU: En utfordring for klimapartiene

Til slutt kommer Melby med et hjertesukk over norske klimapartier som er mot EØS og EU, mens de også vil øke skattene for det grønne næringslivet.

– Norge er et lite land, og selv om vi har kuttet nasjonale utslipp over flere år, kan ikke klimakrisen løses bare med norske utslippskutt. Næringspolitikken må henge sammen med klimapolitikken, og da må det ikke bli vanskeligere for bedriftene å handle med Europa eller konkurrere med andre europeiske bedrifter. Det går ikke an å være et klimaparti, samtidig som du er mot EØS, og for økt skatt på grønn teknologiutvikling, sier Melby.

Bli med i Venstre og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema manuelt