Hva gjøres med de sosiale utfordringene i Haramsskolene?

Venstre stiller spørsmål rundt de sosiale utfordringene i skolen i neste formannskapsmøte., Foto: Sigmund on Unsplash

Etter at Klassekampen har gjennomgått alt av tilsyn i fjor og så langt i år, har det kommet frem at 76% av norske skoler får refs fra Arbeidstilsynet for manglende rutiner for vold og trusler mot lærere og andre ansatte. Hvordan er dette i Haram og hva gjøres med det?

Grunngitte spørsmål om sosiale utfordringer i Haramsskolene til Formannskapsmøtet 16.april 2024

Noen partier mener løsningen er å løfte de utagerende og voldelige elevene ut av skolen, mens andre heller vil sende Barnevernet inn i skolene. I et prosjekt ved fire barneskoler i Bydel Arna i Oslo, fikk hver av skolene sin «sosialagent». Dette var barnevernsansatte som jobbet forebyggende på skolen med livsmestring og sosial kompetanse hos elevene. Resultatet var færre innmeldte barnevernssaker i nedslagsområdet, mindre konflikter blant elevene i friminuttene og mer arbeidsro i timene.

Lærerne i Haramsskolene er meget gode til å se hvilke barn og familier som trenger ekstrahjelp for å ikke havne utenfor, men vi trenger et bedre apparat rundt eleven og læreren. En lærer med 25 elever kan ikke løse alle sosiale utfordringer.

Arbeidstilsynet melder i sine rapporter om en hverdag for lærerne med slag, bitt, spark, spytting, skjellsord og trusler er dagligdags. Vi kan ikke ha det slik.

Det er ikke gjort beregninger på hva et slik «sosialagent»-prosjekt vil koste på nasjonalt nivå, men ofte handler det om å organisere arbeidet annerledes. Vi bruker enorme ressurser når ting har gått galt – vi må vri ressursene til tidlig innsats.

Mine spørsmål til formannskapet 16.april 2024 er som følger:
1) Er det gjort undersøkelser på hvor stort problem vold og trusler er i Haramsskolene?

2) Vil ordføreren ta initiativ til å starte opp et slikt «sosialagent»-prosjekt i Haram? Evt hvilke andre tiltak vil ordføreren kommunen skal sette inn på de skolene med de største sosiale utfordringene?

3) Vil ordføreren ta initiativ til et eget utvalg for skole og oppvekst som skal se på innholdet og ikke bare strukturen i Haramsskolene?

 

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre