Hva skjer med fergekaiområdet i Brattvåg?

Fra "Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 28.02.2024 - sak 05/24" i MR fylke, Skjermdump fra sakspapirer.

I media har vi den siste tiden lest om mange ulike planer for Brattvåg fergekai. Det er flytting av fergekai, ny oppstillingsplass for biler som skal med fergen og nye naust som skal bygges. Nå ønsker Venstre mer informasjon om dette.

I ulike papirer fra fylkeskommunen kan det leses at ny fergekai med stor sannsynlighet skal bygges lengre nord enn dagens fergekai.

Etter hva undertegnede har funnet ut foreligger det ingen kommunedelplan eller reguleringsplan om denne flyttingen av fergekai. Dette vil ta rundt to år i følge de samme sakspapirene.

Derimot finnes der vedtak om muligheter for bygging av 14 nye naust i samme område: I planutvalgsmøte i Ålesund kommune i juni 2023 ble følgende vedtatt. «Planutvalet vil likevel tilrå oppstart av detaljplan og opne for omdisponering av parkeringsarealet til utbygging av naust som omsøkt.»

Etter hva jeg kan se ut fra papirene vil det også bli konflikt mellom en eventuell ny oppstillingsplass for bilene til fergen og den nåværende innkjøringen til småbåthavnen, noe som kan skape utfordringer for en ny fergekai.


Mine spørsmål i neste planutvalgsmøte blir derfor som følger:
1) Hvilke av de nevnte tiltak mener ordføreren bør prioriteres i og med at det ikke er plass til både naust, innkjøring til småbåthavn, plasthaller, fergekai og oppstillingsplass på dette området?

2) Når starter reguleringen av området?

3) Hvem skal utføre planarbeidet og hvem skal betale for planjobben?

4) Ifølge papirene fra fylkeskommunen er det beregnet en kostnad på fergekaiene i Brattvåg og på Dryna på mellom 165 og 230 millioner kroner avhengig av valg av løsning. Det står ikke noe om kostnader på lande utenom biloppstilling og parkering; hvem skal betale for evt. annen nødvendig oppgradering i området?

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre