Guri Melby: EØS-utvalgets rapport viser at det er på høy tid med en ny utredning om EU-medlemskap

Guri-EU-flagg
Guri Melby: EØS-utvalgets rapport viser at det er på høy tid med en ny utredning om EU-medlemskap, Foto: Venstre

EØS-utredningen leverte torsdag formiddag sin omfattende rapport til utenriksminister Espen Barth Eide. I to år har utvalget jobbet med å utrede alternativer til dagens EØS-avtale, men slår fast at det ikke finnes noen gode alternativer som ivaretar våre interesser. Utvalget er tydelig på at endringene i og rundt EU det siste tiåret er omfattende og dramatiske, og Venstre mener det er en sterk begrunnelse for at et fullverdig EU-medlemskap er best egnet til å sikre norske interesser i tiden fremover.

Det er tretti år siden vi fikk EØS-avtalen, og det er også tretti år siden vi sist hadde en omfattende debatt om vår tilknytning til EU. På den tiden har verden endret seg dramatisk. Det er krig i Europa, liberale verdier som demokrati og grunnleggende menneskerettigheter er under sterkt press, og vi står midt oppe i en klimakrise som er av eksistensiell karakter. I 1994 handlet debatten om medlemskap om økonomi, i 2024 må debatten handle om så utrolig mye mer – som klima, helseberedskap, sikkerhet og å ivareta felles verdier som demokrati og frihet.

– Jeg er overbevist om at et fullverdig norsk EU-medlemskap er det som vil sikre norske interesser i årene fremover, og utvalgets rapport gjør meg styrket i dette synet, sier Guri Melby.

– Senterpartiets illusjon om at det finnes et reelt alternativ til EØS-avtalen legges i dag vekk en gang for alle. Jeg håper nå at hele det politiske Norge tør å ta innover seg at fullt EU-medlemskap er det eneste alternativet til EØS, og at ledende politikere slutter å ha berøringsangst for EU-saken. Akkurat nå står vi med to alternativer. Enten kan vi fortsette med en stadig flere særavtaler som velgere og politikere fra andre land til enhver tid utvikler for oss. Eller så kan vi gå inn for et fullverdig norsk EU-medlemskap, hvor nordmenn faktisk får påvirke EUs politikk som vi uansett ender opp med å akseptere. Et EU-medlemskap vil sikre at norske interesser og det norske folk blir hørt i utvikling av politiske løsninger for framtida, fastslår hun videre.

Guri Melby har klare forventninger til hvordan regjeringen bør følge opp utvalgets anbefalinger, – Først av alt må de følge opp EØS-utvalgets anbefalinger om at vi må få ned det store etterslepet av lovgivning fra EU, at vi avklarer at vi blir med i klimasamarbeidet også etter 20230 og at vi knytter oss til utenriks- og sikkerhetspolitiske initiativ som kommer fra EU. Så må regjeringen vise politisk lederskap og bruke det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget de har fått til å dra i gang en kunnskapsbasert debatt om hva det på lang sikt koster Norge at vi står utenfor resten av det europeiske fellesskapet.

– Nå har vi både lagt bak oss en global pandemi og det raser en krig i Europa. De tingene vi ikke ønsker at skal skje, de skjer. Da mener jeg det er uansvarlig at Norge fortsatt med viten og viljen skal stå utenfor et fullverdig europeisk fellesskap. Vi kan ikke sikre norske interesser gjennom å belage oss på flaks og lobbyvirksomhet i Brussel, slår Melby fast.