Venstre forventer bedre i et liberalt demokrati

Christian Holstad Lilleng, her i samtale med NRKs Trond Vestre, forventer mer ydmykhet fra Senterpartiet., Foto: Haram Venstre

Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst av alt er arrogansen til Senterpartiet.

Vi ligger an til 23 millioner kroner i minus allerede, og med det nå så berømte “barnehageforliket” vil det gi enda flere millioner i overforbruk.

Senterpartiet stikker hodet i sanden og nekter for at vi er på virkelig farlig vei. “– Vi veit ikkje enno om det blir eit meirforbruk i 2024.uttaler gruppeleder Lisa Alvestad til Bygdebladet og vil derfor ikke ha kuttforslag.

Vi i Venstre stoler på kommunedirektør Hammer og økonomisjef Lerviks advarsler om økonomien i Haram kommune, og mener at vi må få vite hvor mye som må kuttes og ikke minst få forslag fra kommunedirektøren om hvor.

For hver dag som går blir det vanskeligere å redde årets regnskap!

Under lovlighetsklagedebatten i torsdagens kommunestyremøte dukker Senterpartiets arroganse opp til fullt monn igjen. Når gruppeleder Alvestad skal argumentere for at lovlighetsklagen må avvises er en av hovedargumentene at det er bortkastet med en avstemning om saken er lovlig satt fordi det uansett hadde vært flertall for å fortsette behandlingen av saken.

Senterpartiet vil altså kvele opposisjonen gjennom å overse en regel i kommuneloven fordi det ikke passer dem. Det er skremmende, og hører ikke hjemme i et liberal demokrati som Haram kommune skal være.

Denne arrogansen til Senterpartiet fortsetter gjennom ordførerens svar på mitt spørsmål om hans taushet i kommunedelingsdebatten for to år siden og kommunevalget i høst om sterkt økte kommunale avgifter og stor fare for økt eiendomsskatt påvirket utfallet av de to valgene: «ordføraren kan ikkje sjå kva dette har med kommunedelinga og prosessane rundt kommunedelinga å gjere.» var svaret.

Kjære deg, Vebjørn Krogsæter; Hadde innbyggerne visst at de kommunale avgiftene ville øke med kr. 8-10.000,- for mange, at kommuneøkonomien ville bli så dårlig at 21 sykehjemsplasser er nedlagt og at vi med stor sannsynlighet får doblet eiendomsskatt i løpet av neste år hadde mange stemt annerledes begge ganger – ikke på Senterpartiets lovnader om fjerning av eiendomsskatten, bevaring av skolene på Lepsøya og Flem og tilbake til tolærersystemet, men på andre mer ærlige partier.

Vi i Venstre forventer en mer ydmyk holdning til de demokratiske spillereglene fra Senterpartiet uavhengig av utfallet i lovlighetsklagen fremsatt torsdag.

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre