Viktig planlegging for framtiden

Solveig Schytz, fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø, Foto: Johan Malvik

Venstre sitter i en nøkkelrolle i arbeidet for utviklingen av fylket de neste tiårene. Regional planstrategi er nå ute på høring. Hva er det tenker du?

Dette er en av de viktigste sakene for vårt fylke og alle våre 21 kommuner de kommende månedene. Dette er nemlig den overordnede strategien for de langsiktige målene for utviklingen i Akershus, som vil gi føringer for de nye regionale planer som skal utarbeides.er regional planstrategi sendt på høring, og har alle sjansen til å si sin mening, også innbyggere.

Du kan lese forslaget til regional planstrategi og høringsdokumentene her. I høringsdokumentet foreslår fylkesrådet at Akershus fylke skal utarbeide tre nye regionale planer, to av dem i samarbeid med Oslo. Planene skal bygge på FNs bærekraftsmål. Fylkesrådet, bestående av Venstre, Høyre, Krf og Frp, har også forpliktet seg på oppfylle Naturavtalen, Parisavtalen og klimaavtalen med EU. Utfyllende informasjon om fylkets regionale planarbeid kan dere lese om her.

En ny tid med nye utfordringer krever at vi har gode og oppdaterte planer.

– Vi vil utvikle en bærekraftig og innovativ region. De som bor i fylket vårt skal ha mulighet å leve gode og meningsfulle liv. Gode planer legger et viktig grunnlag for å lykkes med en styrt utvikling. Det er behov for en felles forståelse for utviklingen i regionen og hva som må til for å nå ambisiøse mål for klima og naturen samtidig som vi ivaretar næringsutvikling, arbeidsplasser, gode skoler og effektive samferdselsløsninger, sier Solveig Schytz, fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø, og har ansvaret for planarbeidet i fylket.

Hele denne våren er brukt til samhandling med aktuelle aktører, på ulike nivåer både politisk og administrativ. Denne forankringen ble gjort for å få et høringsdokument som er relevant for utfordringene i fylket.

– Det er svært viktig for meg at dette planarbeidet er godt forankret i alle kommuner gjennom hele prosessen. Vi må få alle gode krefter til å jobbe sammen for at vi skaper et innovativt og fremoverlent fylke som tar oss inn i en ny tid. Jeg er veldig spent på innspillene som kommer og jeg lover at alle vil bli nøye vurdert, sier Schytz.

Høringsfrist for regional planstrategi er 25. juni.