Grunngitte spørsmål om kommuneøkonomien i Haram kommune

Foto: (CC BY 2.0) Money, https://flic.kr/p/s68a4i

I Sunnmørspostens nettutgave 7.mai går Statsforvalter Else-May Botten særdeles tydelig ut med klare krav til 13 kommuner i fylket som drives med underskudd. «Kommunene må ta grep for å få kontroll med økonomien» er den tydelige beskjeden fra Botten.

I oversiktene i avisen står ikke Haram, siden statistikken viser til 2023, hvor Haram ikke fantes, men de klare beskjedene fra kommunedirektør Hammer og økonomisjef Lervik er at vi går mot et gedigent underskudd og at det må settes inn tiltak.

Statsforvalter Botten minner om at kommunene har plikt til å utføre de lovpålagte oppgavene ovenfor innbyggerne, og samtidig har orden i økonomien. Hun påpeker at det er viktig at både de som er i opposisjon og i posisjon nå samler seg og blir enige om nødvendige tiltak.

Botten understreker at det er behov for at kommunene øker samarbeidet seg imellom, fordi det ikke bare er økonomien som er utfordringen. Demografien og mangel på arbeidskraft er en utfordring, og hun som Statsforvalter ønsker at kommunene oppretter nye interkommunale samarbeidsavtaler både innen helse- og omsorg og innen kommunal planlegging.

Spørsmålene til ordfører og kommunedirektør i formannskapsmøtet 14.mai er derfor:
1) Hvordan ligger Haram an så langt (estimert) ift disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekt og ift netto lånegjeld i prosent av netto driftsinntekt i 2024?

2) Hvilke tiltak vil kommunedirektøren sette inn for at posisjonen og opposisjonen skal kunne samle seg og bli enige om nødvendige tiltak for å redde 2024-budsjettet?

3) Hvilke deler av del kommunale driften ser kommunedirektøren for seg at må kuttes i, og vil han sette opp ei kuttliste slik kommunedirektøren i Ålesund har gjort?

4) I hvilke deler av den kommunale driften mener kommunedirektøren Haram kommune må øke sitt interkommunale samarbeid med nabokommunene om?

5) Har kommunedirektøren fått signaler fra regjeringen at Haram vil bli tildelt ekstra oppstartsmidler for å redde årets budsjett/regnskap?

6) Hvordan ligger det an med delingen med Ålesund kommune 2024 økonomisk? Dekker skilsmissepengene fra regjeringen regningen på selve oppdelingen, og blir de ulike oppdelte eiendeler og forpliktelser som budsjettert?

 

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre