Venstre ønsker tallfesting av verdien av forebygging i Haram kommune

Venstre ønsker tallfesting av verdien av forebyggende arbeid i Haram kommune., Amir Hosseini on Unsplash

I diskusjonen om hva som lønner seg, taper som oftest de myke verdiene. De verdiene som enten tar lengre tid å måle effekten av enn de 4 årene økonomiplanen legges frem for, eller de verdiene som ikke får plass innenfor rutene i et regneark.

I Haram kommune har vi en vedvarende levekårsutfordring. Det betyr at det er større forskjell på menneskers livsmuligheter enn det som er normalt. Å utjevne disse forskjellene kommer til å ta tid. Det kommer også til å utfordre oss politikere til å satse lengre enn fireårsperiodene og på utsiden av regnearket.

Vi satser på arbeid, og det er tverrpolitisk enighet om mange tiltak for å redusere utenforskap i Haram. Fordi vi vet at det viktigste vi kan gjøre for å utjevne forskjeller, er å sørge for at flest mulig kan få anledning til å lykkes i egne liv. Da trenger vi smarte løsninger, der flere får anledning til å lære det de trenger for å komme på rett kurs -på vei videre mot arbeid og utdanning. Vi tror at hvis vi jobber smartere, sammen, så vil flere komme ut i jobb.

Tilgang på jobb, riktig utdanning og god oppvekst er av stor egenverdi for hver enkelt av oss. Det er også det Haram trenger aller mest. Slik kan kommunen tette gapet i livsmulighetene mellom de som har mest og de som har minst i kommunen vår. Det er også sånn vi kan sørge for å øke skatteinngangen i kommunen, så vi kan sørge for gode tjenester og en bærekraftig velferd for store og små i kommunen.

Vi trenger å finne ut om tiltakene vi satser på faktisk fungerer – og måle om investeringene vi gjør for å redusere utenforskap og levekårsforskjeller har en effekt. Slik at vi lærer oss å dokumentere og vekte hva som gir gode liv. Da kan vi satse på den aller viktigste investeringskapitalen vi har her i kommunen – folka som bor her. Hvis vi ikke gjør dette, mener Venstre at vi risikerer at viktige tiltak ikke får vist sin reelle verdi. Evalueringer kan bli gjenstand for subjektive oppfattelser og øyeblikksbilder, og ikke gi oss noe klart bilde av om vi er på vei i den retningen vi ønsker oss.

Venstre vil derfor, i neste kommunestyremøte, utfordre ordføreren ta initiativ til å undersøke om vi kan begynne å ta i bruk KS-verktøyet “utenfor-regnskapet” og andre helhetlige måleverktøy for å få bedre oversikt over verdien og effektene av tiltakene vi satser på i Haram kommune.

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre

Mer info: Utenfor-regnskapet