Venstre støtter anerkjennelsen av Palestina: En nødvendig handling for fred

Guri Melby portrett alvorlig.
Guri Melby: En tostatsløsning har kanskje aldri virket fjernere, men det har sjeldent heller vært viktigere å bevare tostatsløsningen som mål, Foto: Venstre
Venstre har lenge vært en pådriver for en rettferdig løsning på konflikten mellom Israel og Palestina. Når regjeringen anerkjenner Palestina som en egen stat, mener Venstre at dette er et riktig og nødvendig steg for å bidra til en varig fred i Midtøsten.

Venstre har gjennom flere år vært klare i sin støtte til en tostatsløsning, hvor både Israel og Palestina eksisterer som selvstendige stater side om side. I flere uttalelser har partiet understreket viktigheten av å sikre palestinernes rett til selvbestemmelse. Og senest i april spurte leder i Melby utenriksministeren om Norge ville følge Spania, Irland og Slovenia i deres kollektive anerkjennelse av Palestina. Da skrev Melby: “En tostatsløsning har kanskje aldri virket fjernere, men det har sjeldent heller vært viktigere å bevare tostatsløsningen som mål”​​.

Nåværende situasjon
Venstre ser på anerkjennelsen av Palestina som et viktig skritt for å balansere maktforholdet i fredsforhandlingene mellom Israel og Palestina. Den nylige volden og de humanitære krisene i Gaza har vist hvor prekær situasjonen er, og behovet for en konkret og bærekraftig løsning er større enn noen gang. Vi mener det haster å sikre en rettferdig løsning som inkluderer en selvstendig palestinsk stat. Dette er avgjørende for å oppnå stabilitet og fred i Midtøsten.

Kritikk og bekymringer
Noen har uttrykt bekymring for at tidspunktet for anerkjennelsen er feil, og at det kan skade fredsprosessen. Venstre erkjenner bekymringene, men understreker at situasjonen er så uholdbar at den fremkaller behov for å tenke nytt. Vi mener at en norsk anerkjennelse av Palestina kan bidra til å legge press på Israel og Palestina for å komme tilbake til forhandlingsbordet.

Internasjonal støtte
Venstre påpeker at mange land allerede har anerkjent Palestina som stat, inkludert Sverige, Storbritannia, Frankrike og Spania. Disse anerkjennelsene har bidratt til å styrke Palestinas posisjon i internasjonal politikk og presset for en reell fredsforhandling​​.

Veien Videre
Venstre støtter regjeringens beslutning og oppfordrer til umiddelbare tiltak for å forbedre situasjonen i Gaza, inkludert humanitær bistand og opphevelse av blokaden. Partiet mener at Norge må bruke sine internasjonale plattformer til å fremme en rettferdig fredsløsning basert på internasjonal rett.
Med denne anerkjennelsen viser Norge sitt engasjement for menneskerettigheter og fred. Venstre vil fortsette å arbeide for en tostatsløsning som sikrer begge folks rett til selvbestemmelse og fredelig sameksistens​​​​​​.