Uttalelse: Venstre vil utrede EU-medlemskap som alternativ til EØS-avtalen

Guri-EU-flagg
Venstre vil utrede norsk EU-medlemskap, med mål om å søke om medlemskap og avholde en ny folkeavstemning om EU (Fotomontasje: Venstre)

I juni går en halv milliard europeere til urnene, for å stemme i verdens nest største demokratiske valg. Nordmenn burde også få si sitt. Derfor vil Venstre ta initiativ til å utrede et norsk EU-medlemskap.

Uttalelse vedtatt av Venstres sentralstyre 23. mai 2024

EØS-utvalgets rapport bør være siste spiker i kisten for norsk EØS-motstand, og heller markere startskuddet for en ny EU-debatt.

Rapporten konkluderer med at det ikke er realistisk for Norge med et avtalebasert forhold til EU. Det vil medføre flere ulemper, som handelsforstyrrelser, utestengelse fra deler av samarbeidet og ustabile og uforutsigbare rammer. Utredningen peker også på at Norge må redusere etterslepet av EU-lover som ikke er innlemmet i norsk lov, sørge for at EØS-relevant miljøregelverk tas raskt inn i EØS-avtalen, samt intensivere samarbeidet med EU om utenrikspolitikk, sikkerhet og forsvar. Norge må knytte seg tettere til Europa, ikke motsatt.

Selv om EØS-avtalen har tjent Norge godt, gir den oss et grunnleggende demokratisk underskudd. EØS-utvalget konkluderer med at handlingsrommet for å påvirke EUs politikk er størst før rettsaktene blir vedtatt. I dag har vi ikke muligheten til å påvirke lovene og reglene som vi uansett blir bundet av. Det vil kun et fullverdig EU-medlemskap løse.

I en mer ustabil geopolitisk situasjon, er det viktig at Norge står sammen med de vi deler verdier med. Det verdifellesskapet finner vi i EU. Et verdifellesskap som kjemper for fred, frihet og demokrati.

Vi løser ikke grenseoverskridende kriser som klimakrisen, pandemier eller migrasjonsstrømmer alene. Det trenger vi forpliktende internasjonalt samarbeid til. Men da må Norge ha en plass ved bordet når de store avgjørelsene over vår felles framtid tas. Derfor trenger vi en ny EU-debatt. Den bør lede til et fullverdig norsk EU-medlemskap.

Venstre vil:

  • utrede norsk EU-medlemskap, med mål om å søke om medlemskap og avholde en ny folkeavstemning om EU