Nasjonal transportplan: Styrker satsingen på tog, kollektiv og fylkesveiene

André Skjelstad er Venstres transportpolitiske talsperson.
André Skjelstad er Venstres transportpolitiske talsperson., Foto: Ole Kirknes

Venstre er med på en rekke forslag som i dag får flertall på Stortinget og overkjører regjeringen. I forhandlingene har vi fått på plass viktige satsinger på kollektiv og jernbane som Majorstua stasjon, Vestfoldbanen og Ofotbanen. I tillegg blir det det en styrking av fylkesveiene.


Venstres representant i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, André N. Skjelstad, er godt fornøyd, – For Venstre har det vært viktig styrke satsingen på jernbane, kollektiv og ikke minst få satt en stopper for vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Og som vi har sagt lenge, må gul midtstripe på riksveiene prioriteres nå, sier Skjelstad.

Her er oversikten over de prosjektene Venstre er enig med i flertallet i:

Ringeriksporteføljen
Stortinget ber regjeringen videreføre Ringeriksbanen og ny E16 Skaret-Hønefoss (FRE16) som et fellesprosjekt for å sikre den økonomiske nytten og bærekraften i prosjektet.

Vestfoldbanen
Stortinget ber regjeringen starte opp prosjektet dobbeltspor Stokke-Torp-Sandefjord på Vestfoldbanen i første seksårsperiode.

Fylkesvei
Stortinget ber regjeringen styrke finansieringen til fylkesvei med fokus på trafikksikkerhet, nærings- og beredskapsveier, og videreføre den øremerkete tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesvei.

Ofotbanen
Stortinget ber regjeringen framskynde det kapasitetsøkende arbeidet på Ofotbanen i NTP 2025-2036, og sikre oppstart i planperioden.

Rv. 19 Moss
Stortinget ber regjeringen ta rv. 19 Moss ut av «Utviklingsporteføljen» og sikre oppstart på prosjektet i planperioden.

Majorstua stasjon
Stortinget ber regjeringen legge inn det statlige bidraget på 500 mill. kroner til Majorstua stasjon i NTP 2025-2036, i første periode.

Rv. 15 Strynefjellet
Stortinget ber regjeringen framskynde rv. 15 Strynefjellet, inkl. arm til Geiranger, i NTP 2025-2036 og sikre oppstart i første periode.