Fortgang i Eidet-planene?

Endrede hverdagsreiser vil kunne gi endringer i byggerekkefølgen på Eidet., Josh Olalde on Unsplash

Med den nye skolen på Eidet blir forutsetningene for utbyggingen av Eidet boligområdet snudd helt på hodet. En av de store proppene i utbyggingstempoet har vært en pålagt undergang fra boligfeltet nord for riksveien til Trolldalssletta. Den mener ordføreren nå kanskje kan fjernes fra planene.

Dermed forsvinner en utgift på 30 millioner kroner fra budsjettet til utbyggerne. Statens Vegvesen har holdt igjen utbyggingen fordi de mener denne måtte på plass først før man kunne bygge ut nordsiden av riksveien ytterligere. Med åpningen av Eidet skole neste år blir forutsetningene helt annerledes, i og med at skoleelevene på vestre delene av Eidet nå ikke lengre skal til Tennfjord barneskole, men til nye Eidet skole.

Kyrkjeskaret AS har lenge forsøkt å forandre planene fra undergang ved Coop Extra til gangfelt og overgang ved det nye Ravnhuset og nye Eidet skole. I formannskapsmøtet tirsdag gav ordfører Vebjørn Krogsæter, etter spørsmål fra Venstre, uttrykk for at rekkefølgen på utbyggingen av Eidet kan endres slik at man kan vente med, evt kutte ut, den dyre undergangen slik at utbyggingen kan ta fart.

Venstre har lenge støttet disse planene, ser med stor glede på at en stor utfordring ved prosjektet nå kan være ryddet unna. I tillegg er det meget gledelig av Husbanken ser meget positivt på planene, og ser for seg at Eidet-planene kan bli et pilotprosjekt de vil gå inn med penger i for å vise hvordan fremtidens boligutbygging bør være.

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre