Venstre vil gi mer til veier i distriktene enn regjeringen

André Skjelstad er Venstres transportpolitiske talsperson.
Foto: Venstre

Venstre foreslår å sette av 18 milliarder kroner mer enn regjeringen til fylkesveiene i sitt forslag til Nasjonal transportplan. Mange steder er veiene så dårlige at det er risiko for innbyggernes sikkerhet.


– Det skal ikke være noen tvil om at Venstre prioriterer veiene der folk og næringsliv bor og ferdes. Når vi legger på 18 milliarder kroner på regjeringens forslag til NTP, er det for å sende et kraftig signal om hva vi mener må prioriteres i veisektoren framover, sier André N. Skjelstad, samferdselspolitisk talsperson i Venstre. Han mener regjeringen tar for lett på distriktenes behov for bedre veier.

– Fylkesveiene i Norge er i mange områder i så dårlig stand at det utgjør en stor risiko for innbyggernes sikkerhet. Mange føler seg utrygge på veiene når de skal til skole, jobb eller fritidsaktiviteter. Det er uholdbart og derfor må vi ha en kraftig satsning på fylkesveiene i årene som kommer, sier Skjelstad.

Venstre vil sette av 18 milliarder kroner mer til fylkesveier enn det regjeringen legger opp til i sitt forslag til NTP 2025-2036. Det betyr 1,5 milliarder kroner mer til fylkesveier enn regjeringen hvert eneste år i tolvårsperioden. Totalt vil fylkene få 2,5 milliarder kroner mer til rassikring, utbedring og vedlikehold av fylkesveiene i første periode, og 3,1 milliarder kroner mer til samme formål i andre periode av transportplanen.

En statlig tilskuddsordning for fylkesveinettet

Venstre mener fylkesveinettet må styrkes gjennom en statlig tilskuddsordning der midlene øremerkes fylkesveiene. Ordningen må legge til grunn at fylkene skal velge ut veier ut fra to kriterier: forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner og viktige nærings- og beredskapsveier.

Regjeringens nåværende prioritering er å sette av 30,6 milliarder kroner til fylkesveier i første seksårsperiode av ny NTP, og 34,4 milliarder kroner i andre seksårsperiode. Dette er kun én milliard kroner mer til fylkesveier i første periode og 1,6 milliarder kroner mer i andre periode, sammenlignet med dagens budsjettnivå. Dette er langt fra tilstrekkelig til å møte de enorme behovene for vedlikehold og forbedring.

Store behov over hele landet

  • Eksempler på fylkesveier Venstre mener er viktige for beredskap og næringsliv:
  • Innlandet: Fv. 33 Skreifjella, som er viktig for næringslivet knyttet til Raufossmiljøet
  • Sørlandet: Fv. 460 mellom Udland og Spangereid, som øker forutsigbarheten og effektiviteten i transport til GE Healthcare og annet næringsliv
  • Trøndelag: Fv. 72 Verdal-Riksgrensa, som er viktig for beredskapen
  • Trøndelag: Fv. Steinkjer, som også er viktig for beredskapen og er i ekstremt dårlig stand.
  • Vestlandet: Fv. 60 Grodås-Hellesylt er viktig for næringslivet og er i ekstremt dårlig stand.
  • Vestlandet: Fv. 614 Svelgen-Indrehus er viktig for næringslivet og er i veldig dårlig stand.
  • Nordland: Fv. 82 Sortland-Risøyhamn er viktig for miljøet knyttet til Andøya Space og forsvaret.