Uttalelse: Venstre støtter det Georgiske folkets frihetskamp

Det georgiske flagg sammen med EU-flagget
Foto: iStock/uskarp

Til tross for at Georgia fikk kandidatstatus til EU, desember i fjor, går den politiske utviklingen i feil vei. Nylig vedtok flertallet i parlamentet, med «Georgisk Drøm», «utenlandsk agentloven» eller «den russiske loven» som flere omtaler den som, til tross for store demonstrasjoner og internasjonal fordømmelse.

Loven, som krever at organisasjoner som mottar mer enn 20 prosent av sin finansiering fra utlandet må registrere seg som “utenlandske agenter,” er et skritt i feil retning for demokratiet i Georgia. Organisasjonene som registrerer seg, vil bli overvåket av myndighetene og risikerer store bøter dersom de ikke registrerer seg. Vi ser med stor bekymring på hvordan loven kan brukes til å undergrave uavhengige organisasjoner og frie medier, svekker den demokratiske utviklingen. En tilsvarende lov ble innført i Russland i 2012 og har siden blitt brukt aktivt til å delegitimere og undertrykke regimekritikere og fri presse.

Forslaget er fordømt av EU, USA og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner. Kongressen i USA har alt forberedt en sanksjonspakke mot personene bak loven og oligarken Bidzina Ivanishvili, stifteren av «Georgisk Drøm». Den amerikanske Helsingforskomiteen beskrev lovforslaget som «et angrep på landets sviktende demokrati» og viser til Moskvas voksende innflytelse. Georgias president er sterkt imot forslaget og la ned veto mot forslaget, men likevel ble forslaget sammen med flere «anti-europeiske» lovforslag stemt gjennom og signert denne uka.

Et av lovforslagene som ble hastet gjennom behandling i parlamentet var en ny skattelov som mange frykter vil innebære at Georgia blir et skatteparadis for hvitvasking av penger og gjøre at medlemmene av Georgisk Drøm kan unngå vestlige sanksjoner. Flere har også pekt på at dette også vil gjøre det enklere for russiske oligarker og unngå vestlige sanksjoner gjennom Georgia.

Lovforslagene har ført til enorme protester fra sivilbefolkningen og flere titusener har tatt til gatene i demonstrasjoner i flere uker siden lovforslagene kom opp i april. Til tross for fredelige demonstrasjoner, blir demonstrantene møtte tåregass, vannkanoner og vold fra politiet. Flere opposisjonspolitikere og aktivister har blitt utsatt for målrettede voldelige angrep. I tillegg har flere tusenvis av borgerne blitt utsatt for telefoner fra skjulte numre med trusler og fornærmelser. Flere NGO-er og opposisjonspartier har fått sine kontorer og boliger vandalisert og utsatt for hærverk med påskrift som “utenlandske agenter” og “landsforrædere”. Det har også vært rapporter om opposisjonspolitikere som har blitt utsatt for overfall og fysisk vold av maskerte personer nær hjemmene sine. Dette er handlinger som truer den grunnleggende friheten til georgiske borgere og undergraver rettsstaten.

Nå har «Georgisk Drøm» forberedt et nytt lovforslag som vil innskrenke skeive personers rettigheter og muligheten til å leve åpne, frie liv. Forslaget vil innebære å forby informasjon om skeive i skolen, forhindre medier å vise intime scener med likekjønnede par, markeringer til støtte for likekjønnede forhold, gjøre det umulig å endre kjønn samt hindre skeive par å adoptere.

Venstre følger med stor bekymring på den politiske utviklingen i Georgia og fordømmer alle voldshandlinger og trusler mot demonstranter, NGO, opposisjonspolitikere og andre som viser motstand mot de nye lovene. Vi ønsker å uttrykke vår solidaritet med det georgiske folket og de mange sivilsamfunnsorganisasjonene som modig står opp for demokratiske rettigheter og verdier og som står opp mot den politiske utviklingen i landet.

Venstre støtter Georgias sivilsamfunn og opposisjonens innsats for å danne en koalisjon mot denne loven. Vi oppfordrer den georgiske regjeringen til å lytte til sitt folk, respektere menneskerettigheter, og fremme lovgivning som styrker demokratiet snarere enn å undergrave det.

Georgia har en viktig plass i det europeiske fellesskapet, og vi oppfordrer den georgiske regjeringen til å omgjøre denne loven og gjenoppta sin vei mot et mer åpent og demokratisk samfunn. Venstre vil fortsette å følge situasjonen nøye og støtter alle initiativer som fremmer frihet, demokrati, menneskerettigheter og tettere europeiske integrasjon i Georgia.

Venstre:

  • Fordømmer den autoritære og anti-europeiske dreiningen i Georgia lovene innebærer
  • Vil styrke de langsiktige valgobservasjonene i landet for å sikre frie og demokratiske valg
  • Vil at Norge støtter EU i alle eventuelle sanksjoner mot Bidzina Ivanishvili, medlemmer av Georgisk Drøm og andre som har deltatt i trusler og vold mot sivilbefolkningen, NGO, opposisjonspolitikere og andre
  • Vil øke støtten til sivilsamfunnet og frie medier i Georgia