Resultat frå prøvenominasjonar i lokallag og sideorganisasjonar

Etter førespurnad før fristen 20/6 gjekk ut, har eitt – 1 – lokallag fått dispensasjon til å ettersende sine resultat. Ønsker ditt lokallag å ettersende resultat? Ta kontakt med leiar i nominasjonsnemnda Ole Martini på e-post [email protected] innan søndag 23/6 og helst så snart råd er.

Sortert i alfabetisk rekkefølgje. Utgangspunktet for talet betalande medlemar er frå årsskiftet 23/24.

Lokallag

Askøy Venstre 27 betalande medlemar

 1. Sveinung Rotevatn
 2. Ingrid Fjeldstad
 3. Jens Håkon Slettemark Birkeland
 4. Renathe Tangen
 5. Tor-André Malnes Femtehjel
 6. Merethe Reksten Hopland
 7. Åsta Årøen
 8. Guro Svenkerud Fresvik
 9. Heine Johansen
 10. Sander Breivik Solstrand
 11. Synnøve Handeland
 12. Geir Kjell Andersland
 13. Thea Moen Flølo
 14. Kristian Birkeland
 15. Sofie Christiansen
 16. Amund Hannevik
 17. Ingrid Sponheim
 18. August Simonsen
 19. Elin Seim
 20. Øyvind Vik
 21. Miriam Louise Seim
 22. Petter Sexe Ulriksen
 23. Agnes Hushovde Bernes
 24. Bernhard Endseth Nerland
 25. Vanja Espeland
 26. Ruben Håland Dalseide
 27. Per-Arne Larsen

 

Bergen Venstre 350 betalande medlemar

Resultater for topp ti, sisteplass, og ikke-prioritert liste til plass 11-21 fra prøvenominasjonsmøtet i Bergen Venstre.

 1. Sveinung Rotevatn
 2. Ingrid Nergaard Fjeldstad
 3. Jens Håkon Slettemark Birkeland
 4. Synnøve Handeland
 5. Thea Moen Flølo
 6. Miriam Louise Seim
 7. Ole Reinert Berg-Olsen
 8. Tor-André Femtehjel
 9. Guro Svenkerud Fresvik
 10. Kristian Birkeland

Sisteplass (hedersplass): Geir Kjell Andersland

Kandidater til listen forøvrig:

Heine Johansen, Amund Hannevik, Gunn Vivian Eide (helst bunn 5), Renathe Tangen, August Simonsen, Ingrid Sponheim, Ruben Dalseide, Per-Arne Larsen, Øyvind Vik, Åsta Årøen.

 

Osterøy Venstre 17 betalande medlemar

 1. Sveinung Rotevatn
 2. Ingrid Nergaard Fjeldstad
 3. Jens Håkon Slettemark Birkeland
 4. Renathe Tangen
 5. Åsta Årøen

Elles vil vi peike på andre gode namn som bør høgt på lista, i uprioritert rekkefølge:

Geir Kjell Andersland, Thea Moen Flølo, Guro Svenkerud Fresvik, Heine Johansen og Synnøve Handeland

 

Voss Venstre 23 betalande medlemar

 1. Sveinung Rotevatn
 2. Jens Håkon Slettemark Birkeland
 3. Renate Tangen
 4. Synnøve Handeland
 5. Heine Johansen
 6. Thea Moen Flølo
 7. Guro Svenkerud Fresvik
 8. Tor-Andre Femtehjel
 9. Henriette Schau Johansen
 10. Merethe Reksten Hopeland
 11. Ingrid Sponheim
 12. Elin Seim
 13. Geir Kjell Andersland
 14. August Simonsen
 15. Miriam Louise Seim
Andre namn: Joar Førde (Ullensvang)
Innspel til heidersplassen: Terje Breivik og Lars Sponheim

 

Øygarden Venstre 31 betalande medlemar

 1. Ingrid Nergaard Fjeldstad
 2. Åsta Årøen
 3. Sveinung Rotevatn
 4. Jens Håkon S. Birkeland
 5. Merethe Reksten Hopland
 6. Synnøve Handeland
 7. Tor-Andre Femtehjel
 8. Renate Tangen
 9. Geir Kjell Andersland
 10. Guro Svenkerud Fresvik
 11. Thea Moen Flølo

Innspel til listefyll:

Rune Kobbeltvedt, Jarle Ones Thorstensen, Kari Østervold Toft (helst sisteplass), Elizabeth Toft Erichsen, Brith Ediassen, Remi Lønøy, Ellen Pedersen og Niklas Forsberg

 

Sideorganisasjonar

Vestland Unge Venstre

 1. Sveinung Rotevatn
 2. Jens Håkon Slettemark Birkeland
 3. Synnøve Handeland
 4. Thea Moen Flølo
 5. Tor- André Malnes Femtehjel
 6. Åsta Årøen
 7. Ingrid Sponheim
 8. Kristian Birkeland
 9. Merethe Reksten Hopland
 10. Sofie Christiansen