Med hjerte for natur.

Sammen med global oppvarming er tap av natur og biologisk mangfold de største problemene verden står overfor i dag. Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) har viet sitt liv til naturvern og miljøpolitikk. Med et livslangt engasjement for klimaendringer, internasjonale avtaler og restaurering av natur, arbeider han for å stanse nedbyggingen av natur og bevare vårt biologiske mangfold. Ola Elvestuen ønsker å inspirere til global mobilisering og leder Norge mot en mer bærekraftig framtid.

Ola har vært opptatt av natur og naturvern hele livet. Han forteller om en barndom preget av både engasjement for og opplevelser ute i naturen.  

– Jeg har alltid vært opptatt av naturvern. Som liten leste jeg bøker om Amazonas, så alle naturfilmer på TV og i oppveksten brukte vi all tid i skogen på Eina, forteller Ola.  

Natur har derfor lenge vært en kampsak for den tidligere klima- og miljøministeren. Denne kampen er både motivert av både hans egen kjærlighet for naturen, men også de alvorlige konsekvensene nedbygging av natur fører med seg for klimaet vårt.  

Ola har vært opptatt av natur og naturvern hele livet.
Han forteller om en barndom preget av både engasjement for og opplevelser ute i naturen.

– Som så mange andre liker jeg å ha natur rundt meg og mener det er veldig viktig med den nære naturen. Vi har alle godt av flere fugler og sommerfugler rundt oss. Samtidig er tap av natur sammen med global oppvarming de største problemene verden står overfor, fortsetter han.  

Engasjement gir resultater 

Naturareal er i sterk nedgang i Norge som ellers i verden, med tap av biologisk mangfold og utslipp av klimagasser som konsekvenser. Dette ønsker Ola å jobbe mot og han vet at engasjement og vilje gir resultater.  

– Vi har fått til mye. Nå sist nasjonalpark i Østmarka utenfor Oslo. Tidligere har vi stoppet oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, fått til en tiltaksplan for Oslofjorden, økt støtten til skogvern betydelig, tok initiativ til en kvalitetsnorm for villrein som nå begynner å gi resultater, vi har bevart viktige vassdrag som for eksempel Øystese, Garbergelva og Vinda, og vi drev fram støtten til de store plastryddeaksjonene langs kysten. Jeg kunne tatt med mye mer, forteller han engasjert.  

Ola Elvetuen og Marit Vea
Venstres Ola Elvestuen og Marit Vea under åpningen av Østmarka nasjonalpark 25. mai 2024: “I Venstre har vi arbeidet for dette siden 2012. Vi startet med vedtak i Oslo bystyre, fikk flertall i gamle Ski kommune, la frem forslag på Stortinget og forhandlet det inn i regjeringsplattformen i 2018. Vi drev verneprosessen fram fra Klima- og miljødepartementet med støtte fra Venstre-lag i Akershus, Lørenskog, Rælingen og Enebakk. Nå er den her – Østmarka nasjonalpark ☀️🌲🦊” sier Ola Elvestuen

Norge må bli bedre på naturvern 

På spørsmål om hva Norge må bli bedre på når det kommer til naturvern er Ola krystallklar.  

– Alt! Vi må stoppe den enorme bit for bit-nedbyggingen av natur i Norge. Vi må følge opp de internasjonale avtalene vi har sluttet oss til med 30 prosent vern på land og i havet, og 30 prosent restaurering av natur innen 2030. Åpningen for gruvedrift på havbunnen må stoppes. Norge må ta tilbake den internasjonale lederrollen vi tidligere hadde for natur, slår han tydelig fast. 

«Vi må stoppe den enorme bit for bit-nedbyggingen av natur i Norge. Vi må følge opp de internasjonale avtalene vi har sluttet oss til med 30 prosent vern på land og i havet, og 30 prosent restaurering av natur innen 2030.»

Det er likevel flere positive aspekter knyttet til Norges engasjement i kampen for natur, selv om det på langt nær ikke er nok. Ola peker blant annet på at naturforvaltningen og fagmiljøene i Norge er av de beste i verden. Han trekker også frem gode initiativer Norge er med på internasjonalt, og spesielt regnskogsatsningen som ifølge han er helt unik og ledende i verden. 

De neste årene blir avgjørende 

Nå har Ola opprettet en egen Instagram-konto der han ønsker å inspirere flere til å bli med i kampen for mer natur. Denne kampen skal stortingsrepresentanten ta, fordi det haster.  

– Ødeleggelsen av natur må stoppes nå. Arter og naturtyper som blir utryddet kommer aldri igjen. Vi trenger en global mobilisering på alle nivåer for mer natur. I Norge blir neste stortingsperiode helt avgjørende, sier han.  

– Venstre må i posisjon etter neste valg for å drive gjennom oppfølging av naturavtalen, klimaavtalen med EU og enigheten om å stoppe avskoging. Og alt dette må skje innen 2030, avslutter han.  

Hva er tapt, hva står i fare og hva er vernet? Følg med på Instagram-profilen til Ola for å holde deg oppdatert. Del, engasjer deg og spre ordet. Sammen tar vi kampen for mer natur i Norge.