Venstre er best i test

Venstre topper en rekke kåringer av partiprogrammer, og høster ros for partiets hovedsaker i valgkampen.

Studvest

“Sammenlignet med de andre partiene har Venstre vært mer detaljerte i sine punkter og valgløfter. Dette gjør at de fremstår tydelige og at høyere utdanning er en viktig sak for partiet”

Studvest (uavhengig panel, bestående av 2 tidl. nestledere i NSO)

WWF

“Venstre er ett av partiene som scorer full pott på alle spørsmålene. Partiet vil la oljefondet investere i fornybart, sikre varig vern mot oljeboring i Lofoten og andre sårbare områder, endre oljeskatteregimet og garantere utslippskutt i alle sektorer i den kommende stortingsperioden. Bra!”

Norsk Vann

“Et av premissene for Venstres miljøpolitikk er at samfunnet har behov for rent vann. Det er positivt at partiet anerkjenner behovet for rent vann som en viktig del av livsgrunnlaget vårt og at partiet vil jobbe forebyggende gjennom en helhetlig vannforvaltning og klimatilpasning. I tillegg vil Venstre utvikle vannsektoren i Norge til å bli en mer innovativ, kompetent og bærekraftig næring. Dette viser at Venstre ser potensial i vannsektoren og at vann er en næring som kan spille en større rolle i fremtiden. “

Human-Etisk Forbund

“– Begge partier (Venstre og Sv, red.anm.) er tydelige i partiprogrammet på at de ønsker å fullføre skillet mellom stat og kirke, og hvordan det skal gjøres. De er klare på at vi ikke er i mål ennå, noe Human-Etisk Forbund er helt enig i.”

Velferdstinget i Oslo og Akershus

“Igjen ser vi mange gode, overordnede tanker og mål om studenttilværelsen. At de for eksempel ønsker at det skal være mulig å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet vitner om en god forståelse for studentenes utfordringer. Fyller studentkravet med 11 mnd studiestøtte knyttet til 1,5 G og 3000 studentboliger. Vil definere studenthelse og styrke tilbudet, og nevner blant annet delvis sykemelding for studenter og gradert sykemelding som permanent ordning. Det er liten tvil om at Venstre er et parti for studentene.”

Foreningen Tryggere Ruspolitikk

“- Venstre vil utrede ulike reguleringsmodeller og klassifisere rusmidler etter virkning og skadelighet. Partiet vil gjennomgå konsekvenser og kostnader ved dagens politikk, og endre lovgivningen slik at bruk og besittelse av små mengder ikke er straffbare handlinger. Venstre vil etablere nye lavterskeltilbud, utvide tilbudet for LAR og sprøyterommene og opprette flere behandlingsplasser.”

Norsk psykologforening

“Venstre har et omfattende program for psykisk helse. Ved flere andre områder i programmet omtales det psykiske helseaspektet, som for eksempel for asylsøkere. Viser forståelse for hvor viktig folks psykiske helse er i livet, og hvor mye samfunnet og den enkelte kan ha igjen for å forebygge. Venstre går litt lenger enn de andre og har det beste partiprogrammet for psykisk helse slik de også hadde i 2013.”

NOAH

“Venstre har kjempet en tøff kamp med regjeringen i rovdyrsaken i år, og langt på vei klart å holde en vernende hånd over Naturmangfoldloven.”

Venstre har bidratt til reelle endringer for dyr som samarbeidsparti – uten Venstre ville veien vært tyngre for viktige vedtak som dyrepoliti og sirkusdyr-forskrift.

Effektiv Altruisme

“Venstre er et av de partiene som markant har forbedret seg innen bistandspolitikk de siste årene. Fra en femteplass ved denne stortingsperioden har det nye partiprogrammet for 2017-2021 gjort at venstre har klatret opp til en annenplass.”

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

“Ap, Venstre og SV deler førsteplassen i NBBLs kåring av hvilke partier som har den beste boligpolitikken.
[…]Venstre har på sin side en sterk boligbyggingspolitikk, som er et område der Ap kunne vært mer konkrete.”

Noregs Mållag

“Venstre har ein solid nynorskpolitikk. Som einaste parti har Venstre programfesta at dei vil ha ein eigen nynorskdiadaktikk i lærarutdanninga og som vil ha ei eiga språklov.”

Lederartikler

Aftenposten

På borgerlig side utvikles den beste politikken når tyngdepunktet ligger i Høyre, med innslag av Venstres politikk på klima, nyskapning, skole og arbeidsliv.

Aftenposten mener: Tre partier forstår best hvilke endringer Norge må gjennom
(09.09.2017)

Dagens Næringsliv

I en tid der liberale verdier utfordres – enten det gjelder frihandel, grunnleggende menneskerettigheter, flyktninger, personvern eller demokrati – er Venstre en pålitelig og viktig stemme. I klimapolitikken er partiet en nødvendig pådriver og henfaller i mindre grad enn de andre miljøpartiene til kostbar symbolpolitikk

DN mener: Solberg er best med Venstre
(09.09.2017)

Bergens Tidende

Norge trenger en regjering som i større grad setter enkeltmenneskets frihet, rettigheter og ansvar først, og som evner å fornye politikken i takt med endringene rundt oss.
Statsminister Erna Solberg fortjener fornyet tillit, men hun må sørge for å dra politikken i mer liberal retning. En regjering der de to sentrumspartiene KrF og Venstre har større innflytelse, vil være det beste for landet og fremtiden.

BT leder: En liberal regjering
(09.09.2017)

Nettavisen

Når det gjelder partivalg lander Nettavisen på Høyre og Venstre. Statsministerens parti har vist vilje til samarbeid og opererer klokt mellom støttespillerne. Venstre er en garantist for at miljøspørsmål, kamp mot fattigdom og en bedre skole står på timeplanen.

Erna Solberg bør få tillit for å unngå rødgrønt kaos
(10.09.2017)