Donasjoner

Venstre tar ikke imot bidrag fra lobbyorganisasjoner. Vår valgkamp finansieres bl.a. ved hjelp av bidrag fra enkeltpersoner som har tro på politikken vår. Denne siden inneholder en oversikt over pengegaver og valgkampstøtte til Venstre de seneste årene.

Partiloven regulerer økonomiske bidrag til politiske partier. Alle bidragsytere må være identifiserbare. I tillegg plikter vi som hovedorganisasjon å offentliggjøre bidrag over 35.000,-. (Venstres lokal- og fylkeslag kan også ha mottatt gaver/støtte, men dette har ikke Venstre sentralt noen oversikt over.)

I valgår er vi pålagt å fortløpende rapportere alle bidrag/gaver over 10.000 som vi mottar i valgkampen, dvs. i tidsrommet 1. januar til fredagen før valgdag i valgår.

Økonomiske bidrag over kr 10 000 i 2017 og 2019

ÅrBidragsyterKommuneBeløp
2017Kistefos ASOslo1000000
2017Oslo Vest Apartment ASOslo200000
2017Bonheur ASAOslo100000
2017North Murray ASOslo100000
2017UMOE ASBærum100000
2017Vind ASOslo100000
2017Olav BergsakerOslo15000
2017Torfinn Lødøen GaardenOslo15000
2017Joh Johannson ASOslo500000

 

Gi et bidrag til Venstres valgkamp

Venstres hovedorganisasjon har tidligere mottatt følgende pengegaver og valgkampstøtte:

2015

Vi mottok valgkampbidrag på til sammen kr 81.012 fra 76 enkeltpersoner, hvorav kr. 56.574 ble
videresendt idet bidragene var øremerket enkelte fylkes- og lokallag. Det var ingen enkeltgiver som til
sammen ga bidrag som overstiger beløpsgrensen på kr. 35.000 pr år og som dermed skal oppgis
særskilt.

Vi mottok valgkampbidrag på til sammen kr. 269.000 fra 4 bedrifter.

Det var to av giverbedriftene som til sammen ga bidrag som overstiger beløpsgrensen på kr. 35.000 pr år og som
dermed skal oppgis særskilt:
– Wilh. Wilhelmsen: kr. 100.000
– Ferncliff: kr. 100.000

2013:

Pr. 07.09.2013 er det samlet inn ca kr. 1.420.000,- til Venstre nasjonalt hvorav ca kr. 403.000,- er øremerket/videresendt til fylkes- og lokallag. Pengene har kommet fra 424 enkeltpersoner og 6 bedrifter.
Hittil er det to privatperson har gitt mer enn kr. 10.000,- i bidrag:
– Christen Sveaas, Oslo har gitt kr. 1.000.000,-
– Herbjørn Hansson, Sandefjord har gitt kr. 20.000,-
– Stig Tollefsen, Oslo har gitt kr. 10.000,-

Og følgende bedrifter har gitt mer enn kr. 10.000,- i bidrag:
– AS Quatro har gitt 29.500,-
– Invento AS har gitt 29.500,-

Oversikt over gaver/bidrag rapporteres også fortløpende her: partifinansiering.no

2012:

Det ble samlet inn kr. 101.783,- til Venstre nasjonalt i løpet av 2012. Pengene kom fra 99 enkeltpersoner og 2 bedrifter. Ingen av gavene var på beløpsgrensen kr. 30.000 eller mer.

2011:

Det ble samlet inn kr. 57.059 til Venstre nasjonalt i løpet av 2011. Pengene kom fra 59 enkeltpersoner. Ingen av gavene var på beløpsgrensen kr. 30.000 eller mer.

2010:

Det ble samlet inn kr. 17.460 i løpet av 2010. Pengene kom fra 61 enkeltpersoner. Ingen av gavene var på beløpsgrensen kr. 30.000 eller mer.

2009:

Det ble samlet inn kr. 98.280 i løpet av 2009. Pengene kom fra 1 bedrift og 159 enkeltpersoner. Ingen av gavene var på beløpsgrensen kr. 30.000 eller mer.

2008:

Det ble samlet inn kr. 38.276,- i løpet av 2008. Pengene kom fra 2 bedrifter og 29 enkeltpersoner. Ingen av gavene var på beløpsgrensen kr. 30.000,- eller mer.

2007:

Det ble samlet inn kr. 29.065,- i løpet av 2007. Pengene kom fra 1 bedrift og 7 enkeltpersoner. Ingen av gavene var på beløpsgrensen kr. 30.000,- eller mer.

2006:

Det ble samlet inn kr. 62.025,- i løpet av 2006. Pengene kom fra 3 bedrifter og 27 enkeltpersoner. Ingen av gavene var på beløpsgrensen kr. 30.000,- eller mer.

2005:

Det ble samlet inn kr 1.309.748,- i løpet av 2005. De største enkeltbeløpene kom fra Stein Erik Hagen med kr 250.000,-, Johan H. Andresen kr 100.000,-, Ola Mæhle kr 75.000,-, Oslo Venstre kr 50.000,- og Leif Høegh kr 40.000,-. Øvrige gaver var beløp under kr 30.000,-.Vestby

Valgkampbidrag

Partier og partiledd kan motta gaver og støtte fra privatpersoner, foretak og organisasjoner. Det er et krav om at partiet vet hvem bidragsyter er, at denne ikke er et offentlig kontrollert foretak eller en utenlandsk giver. I forbindelse med valgår har partiene en særlig plikt til å rapportere inn bidrag over 10 000 kroner som er mottatt i perioden 1. januar og fram til fredag før valgdagen.

«Valgkampbidrag» er en betegnelse på alle bidrag som partiene mottar i ovennevnte tidsrom. Den omfatter også bidrag som blir gitt regelmessig etter avtale, for eksempel «partiskatt» fra egne medlemmer, månedsbidrag eller bidrag fra en partiorganisasjon som selv ikke er omfattet av partiloven.

Følgende ytelser er eksempler på valgkampbidrag:

  • penger
  • varer
  • tjenester
  • utlån
  • rabatter
  • ytelser som blir gitt gratis eller til underpris
  • lån på ikke-kommersielle vilkår

PARTIFINANSIERING.NO