Derfor er elbil-tiltakene viktige

I 2003 hadde Norge 1000 elbiler. Knappe 20 år senere ruller over 300.000 elbiler på norske veier. – Venstre vil beholde alle elbil-fordelene, fordi det bidrar til det grønne skiftet på veiene, sier Venstres leder Guri Melby.

– Nå finnes det endelig mange elbiler som kan kjøre langt uten å måtte lade, men det er slett ikke alle som har råd til å kjøpe en slik bil. Det blir derfor helt feil å trekke ut pluggen og kutte ut elbilfordelene nå, understreker Melby.

Elbilparade markerte klimaforliket på Stortinget

Demonstrasjon i 2012

I 2012 demonstrerte Elbilforeningen for flere elbiler i Norge. Bakgrunnen var klimaforhandlingene på Stortinget. Elbilforeningen slo fast at stabile fordeler for elbilene er nøkkelen til utslippsfri biltransport. Kravene var «100.000 elbiler senest i 2020», «fastholde rammebetingelsene» og «forsterke ladeinfrastruktur».

Ved utgangen av 2020 var det totalt registrert 340 000 elbiler i Norge (kilde: SSB).

Venstres kamp for de grønne bilene startet allerede på 90-tallet, med tidligere partileder Lars Sponheim og samferdselsminister Toril Skogsholm i spissen.

Fritak for avgifter

Norges første moderne elbil var i Bellonas eie. Det var en ombygd Fiat, med blybatterier og en teoretisk rekkevidde på 45 kilometer. Bellona klarte å få fritak for engangsavgiften på sin elbil i 1990. Etter dette fikk alle elbiler fritak.

I 1996 fikk Lars Sponheim Stortinget med på følgende vedtak: «Stortinget ber Regjeringen frita elektriske biler for bompengeavgifter.» I 2001 ble Venstres Torild Skogsholm ny samferdselsminister. Momsfritaket for elbilene var innført tidligere på året. Hun ønsket å gjennomføre et prøveprosjekt med elbiler i kollektivfeltet.

– Målet var å forsterke markedet for elbilene. Vi fikk motstand fra Vegdirektoratet, men før sommeren 2003 fikk vi gjennomført en prøveordning med el-biler i kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Dette fikk fart på markedet, selv om boomen kom nesten 15 år senere, sier Skogsholm.

Torild Skogsholm fikk æren for å levere nøklene til elbil nummer 1000 til en bilist i Oslo.

Milepæl på 1000 biler

29. august 2003 var en milepæl for elbilene. En tidlig fredag morgen fikk Skogsholm æren for å levere nøklene til elbil nummer 1000 til en bilist i Oslo.

– Det tok 10 år å få til de første elbilene på norske veier. Da var vi i verdenstoppen med tiltak for en grønnere bilpark. Mine mål som samferdselsminister var å fortsette med fem viktige tiltak: Fritak for engangs- og årsavgift. Gratis passering i bomringen. Gratis offentlig parkering. Nullsats i momssystemet. Elbil i kollektivfelt.

– Norge har fortsatt blant de beste ordningene i verden for en grønnere bilpark. Utslippene fra veitrafikken går kraftig ned, og det er svært viktig å fortsette med gunstige vilkår i framtida, understreker Skogsholm.

Over 140 000 nye elbiler på to år

I løpet av de siste årene er elbilen blitt toppvalget til norske bilister. I 2019 ble det solgt 60.316 elbiler, og i 2020 økte salget til 79.789 . 

I juli 2021 endte elbilsalget av nybiler på 64,1% og det var den tredje måneden på rad hvor elbilsalget var over 60%. Totalt var andelen av nullutslipp eller hybrid på 91,7%.

De siste årene har Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Høyre og Fremskrittspartiet tatt initiativ til å fjerne elbil-fordeler. (se hva de ulike partiene mener her)

Venstres Jon Gunnes (stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag) og Abid Q. Raja (nestleder) advarer kraftig mot å innskrenke elbil-fordelene.

Pilene peker i riktig retning for det grønne skiftet på veien. Samtidig må vi være klar over følgende: Rundt 90 prosent av Norges befolkning har ikke elbil. Norge kan ikke vingle om elbil-fordeler. Vi må holde fast på vilkårene for en grønn bilpark, som kutter utslipp og sikrer bedre luft i byene, understreker Gunnes.

Fortsatt nær 90 prosent uten elbil

Abid Q. Raja påpeker at elbil-bølgen ikke dekker hele Norge. Det er bare i Hordaland, Oslo og Akershus og delvis Vest-Agder og Rogaland der hver 10. bil går på strøm. Om lag 88 prosent har ikke elbil. (Se elbil-statistikken og SSB)

Les også: VG: – Norge har ikke tatt elbilbølgen.

– Vi kan ikke kutte fordelene når elbilbølgen begynner å treffe hele landet. Oversikten over elbiler i Norge er tydelig. Potensialet er enormt for flere grønne biler. Byer som har mange elbiler trenger flere ladestasjoner. Regioner og distrikt som ikke har fått tatt del i elbil-løftet, trenger flere ladestasjoner og at fordelene beholdes lengst mulig, sier Raja.

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen tester postens elvarebil.

Elbilene også i næringstransporten

I juni 2019 gir klimaminister Ola Elvestuen Enova beskjed om å opprette et nullutslippsfond for næringstransport. Minimum 1 milliard kroner skal stilles til disposisjon fram til utgangen av 2020.

– Vi styrker en allerede sterk klimasatsing i transportsektoren. Enova har nå pengene til å sette fart på markedsutviklingen. Elbilsuksessen skal videre til tyngre kjøretøy, sa Elvestuen.

Allerede etter 8 dager var det solgt/bestilt 2246 nye elektriske varebiler. I 2019 var det 7 modeller på markedet.

Så sent som i 2017 var andelen registrerte varebiler så lav som 3,6 prosent i Norge. Og i første kvartal 2021 nådde andelen en foreløpig all time high, viser tall fra Statens vegvesen. Da ble det førstegangsregistrert 1474 elektriske varebiler. Dette utgjør en andel på hele 23,8 prosent, nær én av fire solgte varebiler. I julimåned 2021 var hele 42,2 prosent av nybilsalget av biler til næringsformål elbiler.

Fakta: 5 milepæler bak elbil-boomen

1989

Norges første moderne elbil var i Bellonas eie

De klarte å få fritak for engangsavgiften på sin elbil i 1990. Etter dette fikk alle elbiler fritak.

Momsfritak for Elbil

Forslaget om momsfritaket kom i oktober 2000. Innført juli 2001

2001
2003

Etterspørselen skjøt fart etter nye elbilfordeler ble innført

Etterspørselen skjøt fart når prøveordningen med elbil i kollektivfeltet ble startet opp etter forslag fra samferdselsminister Torild Skogsholm (V). Gradvis er følgende ordninger gjennomført: Fritak for engangs- og årsavgift. Gratis passering i bomringen. Gratis offentlig parkering. Nullsats i momssystemet. Elbil i kollektivfelt.

Avgiftsregimet for grønne biler ligger fast til 2021

. Gjennombruddsår rekkevidde for de mindre elbilene. For første gang ble det solgt flere el- og hybridbiler enn fossilbiler.

2016
2019

Tilskuddsordning for elektriske varebiler.

Klimaminister Ola Elvestuen (V) og Enova setter i gang en støtteordning for å få fart på salget av elektriske varebiler. På åtte dager ble det solgt 2246 ny elektriske varebiler. En rekke nye modeller på vei inn i markedet. Kraftig salgsøkning.