Til innhold

Vadsø Venstre

Vi er opptatt av at Vadsø kommune skal ha en god økonomistyring og vi må fatte tiltak for å få dagens regnskap i balanse. Vi skal være en næringsvennlig og serviceinnstilt kommune ved å levere gode kommunale tjenester. Tilgang til natur, jakt og fiske er viktige grunner til å bo i Vadsø, vi skal forhindre naturødeleggelse og ta vare på artsmangfold.

 • Ta vare på naturen

  Vi sier nei til vindkraft i uberørt natur og vil heller satse på bærekraftig energi ved å utrede mulighetene for kjernekraft i Vadsø kommune.

 • Kvalitet i utdanning

  Skolen i Vestre Jakobselv bør slås sammen med Vadsø-skolen for å få et fullverdig tilbud for alle elevene i kommunen.

 • Samarbeid gir sterke fagmiljø

  Vi ønsker mer interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Øst-Finnmark, blant annet på plan- og byggesaker.

 • Felles og større arbeidsmarked

  Vi ønsker hurtigbåt med pendlerrute mellom Vadsø og Kirkenes. Det gjør det mulig å bo i Vadsø, samtidig som en jobber i Kirkenes, eller motsatt.

Våre folk