Grafisk profil

Last ned Venstres nye visuelle profil

Du kan laste ned Venstres logo og en enkel guide i bruk av logo og profil fra denne siden.

Farger

 • Hoved - og sekundærfarger

  Venstre benytter én hovedfarge; Venstregrønn. Grønnfargen skal bare brukes i logosymbolet og i navnetrekket.

  Sekundærfargene

  Sekundærfargene er Mørk tavle, Varm grå og Himmel.

  Disse tre fargene skal brukes som bakgrunnsfarger på heldekkende flater. På mindre flater er det ett unntak og da kan fargen Eple også benyttes som bakgrunnsfarge. Mørk tavle skal som hovedregel erstatte sort i tekst. Der man likevel må benytte sort, skal den være 90%.

  Aksentfarger

  Punch og Eple er aksentfarger vi bruker til å fremheve detaljer og sette fokus på budskap i tekst.

  Det kan være et viktig ord i et budskap. Etter korte setninger og overskrifter kan også punktum settes i fargene Eple eller Punch. Unntaksvis kan punktum også settes i sekundærfargen Himmel hvis det er hensiktsmessig.

  Rammen skal alltid være i fargen Punch.

 • Venstres farger

 • Fargekombinasjoner

  Her ser man hvordan fargene kan kombineres.

  De tre bakgrunnsfargene kan kombineres med de andre fargene fra paletten i de viste kombinasjonene.

  Varm grå i lysere grad kan brukes til bakgrunnsflater hvor man ellers ville brukt hvit. Det lyseste eksempelet her er vist i 25% av Varm grå.

  Det er fullt mulig å bruke hvit som bakgrunnsfarge men gjerne i kombinasjon med en Varm grå i en lys grad for å skape et variert og moderne uttrykk.

 • fargekombinasjoner-venstre